Apocalipsa 12: o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi egală cu 1260 zile

Întrebare:

Am citit articolul dumneavoastră despre “o vreme, vremi și jumătatea unei vremi” și mi-a apărut o întrebare: de ce la Apocalipsa 12, referindu-se la același subiect autorul o dată măsoară timpul în ani și altădată în zile?

o vreme vremi si jumatatea unei vremi in Apocalipsa 12

Atunci când studiem Scripturile, în special prorociile, trebuie să avem în vedere că Dumnezeu Își descoperă revelația Sa treptat. Acesta este motivul pentru care atât sfinții de până la Hristos, cât și după au cercetat Scripturile ca să le poată înțelege. Și noi avem promisiunea Domnului Isus că Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul și ne va descoperi lucrurile viitoare ( Ioan 16:13).

Cînd va veni Mîngîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, și vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentrucă va lua din ce este al Meu, și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl, este al Meu; deaceea am zis că va lua din ce este al Meu, și vă va descoperi. (Ioan 16:13-16)

Apocalipsa 12 este un capitol care ne ajută să înțelegem clar cât durează „o vreme”. Potrivit cu textul dat, această perioadă de timp durează 360 de zile calendaristice, ceea ce face un an evreiesc (sau profetic). La evrei, pe vremuri, un an avea 12 luni a câte 30 de zile fiecare. Deci, „o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi” face 3,5 ani profetici sau evreiești și nu astronomici (365 sau 366). Acești ani mai sunt numiți de teologi „ani profetici”. Lucrul acesta este semnificativ la calcularea timpului din vedenia lui Daniel cu cele 70 de săptămâni din Daniel capitolul 9.

Vă recomand să citiți articolul „Lacunele teoriei un an pentru o zi în interpretarea prorociilor lui Daniel”.