Care sunt consecințele atunci când aleg să nu pot ierta pe aproapele meu?

În lumea noastră există foarte multă ură și oamenii nu pot ierta , nu pot trece peste amărăciunea ce o au unii față de alții. Astfel, copiii nu pot ierta părinții, părinții nu pot ierta copiii, soții nu se pot ierta unul pe altul, frații rămân cu supărări între ei de zeci de ani de zile. Șirul acesta de exemple poate fi prelungit la nesfârșit. Consecințele sunt multe și grave în viața celor ce nu pot ierta pe aproapele lor. În acest articol vreau să prezint câteva consecințe ale refuzului de a ierta, așa cum le găsim pe paginile Sfintelor Scripturi.

Fii gata să ierți totdeauna

Biblia ne relatează următorul caz:

Atunci Petru s-a apropiat de El (Isus), și i-a zis: “Doamne, de câte ori să iert pe fratele Meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori?” Isus i-a zis: “Eu nu-ți zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte….” (Evanghelia după Matei 18:21-22)

Întrebarea lui Petru a fost până la ce limită putem să iertăm, iar limita și-a pus-o el singur: “până la șapte ori”. Este vorba de aceeași persoană care îți greșește de mai multe ori. Domnul Isus a folosit o figură de stil când a zis “până la șaptezeci de ori câte șapte”, ca să arate că trebuie să fim gata să iertăm pe aceeași persoană de un număr nelimitat de ori. De altfel, dacă cineva poate să numere până la șapte ori când cineva îi păcătuiește, nimeni nu va sta să-și ia notițe, ca să numere de câte ori cineva păcătuiește până se va împlini 490 de ori. Aceasta a fost o hiperbolă folosită intenționat de Domnul Isus, ca să arate că trebuie să fim gata să iertăm pe oamenii care au păcătuit împotriva noastră ori de câte ori ei ne cer iertare.

Să iertăm pe oameni după măsura în care ne-a iertat Dumnezeu pe noi

Apostolul Pavel a scris așa:

Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. (Coloseni 3:13)

Modelul nostru de iertare este Hristos, iar El ne-a iertat totul și deplin, făcând din noi oameni noi. Așa trebuie și noi să iertăm pe alții și dacă comparăm măsura în care au greșit oamenii față de noi cu ceea ce am greșit noi față de Dumnezeu, totdeauna vom fi gata să iertăm pe aproapele nostru. Iată ce a spus Domnul Isus lui Petru în continuare, după ce i-a spus că trebuie să ierte pe aproapele “de șaptezeci de ori câte șapte”, adică fără limită…

De aceea, Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala, și i-au adus pe unul, care îi datora zece mii de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui, și tot ce avea, și să se plătească datoria. (așa era corect să procedeze cu robul lui) Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat, și a zis: “Doamne, mai îngăduiește-mă, și-ți voi plăti tot.” Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul, și i-a iertat datoria. (Evanghelia după Matei 18:23-26)

Omului acestuia i-a fost iertată o datorie foarte mare. Zece mii de lei pe care îi datora, de fapt, sunt zece mii de talanți și aceasta echivalează cu 3,000,000,000 dolari USA. Promisiunile lui de a întoarce toată datoria se pare că erau o aberație pe care o repeta din pricina disperării în care se afla. Acum, însă, a experimentat o iertare pe care nu se aștepta nici odată să o primească. Dacă a experimentat așa ceva, este normal să așteptăm de la el că va ierta pe oricine de acum înainte în aceeași măsură. Așa ar fi trebuit să fie, dar…

Nu toți oamenii care au experimentat iertare la adresa lor pot să ierte pe alții în aceeași măsură…

Biblia spune în continuare:

Robul acela, când a ieșit afară (de la stăpânul care tocmai îi iertase gigantica lui datorie…) a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care-i era dator o sută de lei. A pus mâna pe el, și-l strângea de gât, zicând: “Plătește-mi ce-mi ești dator.” (Evanghelia după Matei 18:28)

Acest rob, pe semne, s-o fi gândit despre tovarășul său că, uite, din pricina lui mai nu a ajuns să fie vândut în robie împreună cu toată familia… Deci, el încă era cu gândul la problemele lui în loc să se bucure de iertarea primită. Tocmai faptul că nu se putea rupe de trecutul lui îl făcea să nu poată ierta pe cel ce i-a greșit, pentru că iată ce s-a întâmplat mai departe:

Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga, și zicea: “Mai îngăduiește-mă, și-ți voi plăti.” Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță, până va plăti datoria. (Evanghelia după Matei 18:29-30)

Te întrebi, cum se poate așa ceva? Aceeași întrebare și-au pus-o și prietenii acestui om…

Dacă nu nu pot iert păcatele greșiților noștri, anulăm iertarea lui Dumnezeu față de noi

Iată ce spune Scriptura că s-a întâmplat în continuare:

Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult, și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela, și i-a zis: “Rob viclean! Eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine?” Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.” (Evanghelia după Matei 18:31-35)

Imediat după ce le-a spus ucenicilor modelul de rugăciune pe care o cunosc toți creștinii drept rugăciunea “Tatăl nostru”, Domnul Isus a spus:

Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. (Evanghelia după Matei 6:14-15)

Cunosc oameni care vin la biserică, se consideră creștini și mântuiți, dar au conflicte nerezolvate de ani de zile și în tot acest timp nu iau parte la Cina Domnului, crezând că prin aceasta arată frică de Dumnezeu. Cei ce au cu adevărat frică de Dumnezeu, iartă pe cei ce le-au greșit și se împacă cu ei.

Ai iertat pe toți oamenii care ți-au greșit? Știu că sunt oameni care poate au făcut lucruri murdare și nelegiuite la adresa ta și că este greu să-i ierți. Dar ce înseamnă iertarea pe care trebuie să le-o oferi lor pe lângă iertarea pe care ai primit-o de la Dumnezeu prin credință în Hristos Isus?