Dacă şi până la apariţia protestantismului Biserica a existat, de ce este nevoie de protestantism?

Întrebare:

Dacă şi până la apariţia protestantismului Biserica a existat, de ce este nevoie de protestantism în general?

Dacă şi până la apariţia protestantismului Biserica a existat, de ce este nevoie de protestantism?Pentru că Biserica adevărată a Domnului Isus Hristos sunt cei răscumpăraţi prin sângele Lui, născuţi din nou şi care trăiesc potrivit învăţăturii sănătoase a Mântuitorului, care este scrisă pe paginile Sfintelor Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament.

Biserica nu este controlată sau limitată de confesiuni şi nici o confesiune nu deţin monopol asupra Bisericii lui Hristos sau asupra Împărăţiei lui Dumnezeu, oricât de mult n-ar pretinde că este “singura”, “apostolească” sau “sobornicească”.

Criteriul de aderare apartenenţă la Biserica lui Hristos este credinţa în Sfintele Scripturi şi trăirea conform învăţăturii Bibliei. Pentru că aşa zisa “sfântă tradiţie” a unor confesiuni majoritare (care se pretind a fi unica biserică adevărată) a ajuns să pună în umbră totală adevărul Sfintelor Scripturi, de aceea a apărut protestantismul. Lucrul acesta este bine cunoscut.