Mulți Ani Binecuvântați scumpului nostru învățător, Vasile Filat!

Ne rugăm să aveți multă bucurie încă aici pe pământ din toată slujirea mare și investiția în viața oamenilor. Ucenicii să vă aducă multă bucurie! Familia dvs., care ne este atât de dragă și scumpă inimii, să fie inundată de bucurii multe și pace!

Cu toată admirația, recunoștința, dragostea și respectul nostru,

Echipa Moldova Creștină.