Ce poate fi sfinţit prin Duhul Sfânt?

Întrebare:

Am citit recent într-un comentariu următoarea afirmaţie: „Sfântul Duh se pogoară peste apa pe care o sfinţeşte preotul”. Aşi dori să ne explicaţi dacă lucrurile fără viaţă pot fi sfinţite sau sfinţirea se referă exclusiv la oameni? Mulţumesc.

Duhul Sfânt s-a pogorât peste oameni

Prima referinţă din Noul Testament o găsim în Evanghelia după Luca unde scrie despre botezul Domnului Isus şi anume:

După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul,  şi Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. şi din cer s-a auzit un glas, care zicea: ,,Tu eşti Fiul Meu prea iubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!” (Luca 3:21-22)

Sutaşul Corneliu, după ce a văzut o vedenie a chemat pe Apostolul Petru care a venit şi le-a spus Evanghelia mântuirii.

Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. (Faptele Apostolilor 10:44)

După acest caz, când Pentru s-a suit la Ierusalim şi era mustrat de creştinii dintre Evrei pentru faptul că şi-a permis să între în casa lui Corneliu care era netăiat împrejur, Apostolul Petru a depus un raport şi a spus despre Corneliu şi cei adunaţi în casa lui care au auzit Evanghelia:

Şi, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei ca şi peste noi la început. (Fapte 11:15)

Când se afla Apostolul Pavel la Efes, a întâlnit nişte ucenici ai lui Ioan care nu primiseră încă Duhul Sfânt. Scriptura ne relatează:

Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei, şi vorbeau în alte limbi, şi prooroceau. (Fapte 19:6)

Nu cunosc pasaje din Scripturi unde s-ar spune că Duhul Sfânt se pogoară peste apa pe care o sfinţeşte preotul.

Dacă cunoaşte cineva astfel de referinţe sau argumente în favoarea acestei afirmaţii, sunt curios să le citesc şi eu dacă le va plasa la comentarii.