Cine poartă vină când se plătește mită pentru ascunderea unei fărădelegi?

Întrebare:

Bună dimineața, părinte Vasile. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să vă supun analizei un caz real ca mai jos și v-aș ruga să stabiliți din punct de vedere biblic vinovăția fiecărui individ implicat:
-A și B lucrează la o instituție
-Într-o zi ambii încalcă una din reguli pentru care, conform legii, ar putea fi concediați
-Își amintesc că un anume C cunoaște pe D, o persoană din conducerea instituției, așa că apelează la el pentru ajutor; în plus A și B promit lui C că vor da o sumă de bani pentru ca D să le rezolve problema
-D face în așa fel încât A și B să nu mai fie concediați și cere lui C ca să primească banii promiși
-A și B însă refuză să mai dea banii, văzându-se acum cu sacii în căruță
-D se înfurie și decide să-i monitorizeze pe ascuns pe A și B
– C bănuiește asta, căci l-a auzit pe D amenințând, însă nu avertizează pe A și B în mod direct, căci nu-l crede în stare de așa ceva pe acesta
-Într o bună zi A încalcă din nou aceeași regulă și de această dată este pasibil de concediere, D răzbunându-se astfel pentru neseriozitatea lor. Din păcate, astfel de cazuri se întâmplă des în ziua de azi. Vă mulțumesc anticipat și Doamne ajută!

Toți cei implicați în acest caz s-au făcut vinovați înaintea lui Dumnezeu, înaintea altor oameni și unii față de alții.

Vina persoanelor A și B (infractorii) 

Dacă persoanele A și B au încălcat reguli pentru care conform legii ar fi putut concediați, era corect să meargă la șeful lor nemijlocit, să-și recunoască vina, să-și ceară iertare și să primească răspunsul șefului lor așa cum avea să fie. În Cuvântul lui Dumnezeu este scris:

Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare.  (Proverbele lui Solomon 28:13)

Așa se întâmplă fiecărui om care nu vrea să-și mărturisească păcatul și să se lase de el, ci ascunde un păcat prin recurgere la altul. Așa și persoanele A și B, ca să-și ascundă păcatul au recurs la mită, adică au oferit bani ca să corupă pe cineva și să întoarcă dreptatea. Iertarea este corectă, dar coruperea prin bani este murdară și păcătoasă. Ba mai mult, ei au implicat și pe persoana C și au făcut-o complice la fărădelegea lor prin faptul că au făcut-o să mijlocească înfăpturea unui păcat. Gândirea aceasta este foarte periculoasă și unii oameni chiar ajung să creadă că pot face așa și cu Dumnezeu. De exemplu, am discutat cu oameni care știu că au făcut crime grave, dar merg și donează sume mari la biserici, sau chiar își fac răstigniri (troițe) în fața casei sau la răscruci sau la fântâni și cred că în felul acesta au mai îmblânzit sau cumpărat cumva pe Dumnezeu ca să nu le mai țină în socoteală vina pentru păcatele lor.

Să nu se înșele nimeni în privința aceasta, pentru că plata păcatului este moarta și în Cuvântul lui Dumnezeu este scris:

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Persoanele A și B trebuie să se grăbească să meargă la șeful lor, să-și recunoască vina păcatului și să promită că nu vor mai proceda astfel dar și să fie gata să primească orice hotărâre va lua șeful, chiar dacă va fi concedierea, pentru că va fi conform dreptății.

Vina persoanei C (mijlocitorul care mărește păcatul) 

Dacă era un prieten adevărat cel ce a mers să mijlocească, nu proceda astfel, ci avea să-i îndemne pe A și B să recunoască vina, să nu-și mai ascundă păcatul și să aștepte îndurare de la Dumnezeu și de la șeful lor. Avea să procedeze astfel chiar dacă sfatul lui avea să pricinuiască durere.

Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. (Proverbele lui Solomon 27:6)

Persoana C s-a făcut complice la această fărădelege prin faptul că o ascunde și încă o mai și încurajează și tot el/ea  a mers să ispitească pe persoana D să ia mită. Uneori poate fi așa și în privința relației cu Dumnezeu. Unii preoți sau pastori sunt ispitiți să închidă ochii la păcatele cunoscute ale oamenilor doar prin simplu motiv că ei oferă donații considerabile bisericii. Cine face așa se face vinovat de un mare păcat. În cartea prorocului Ezechiel mai este scris:

Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. tu trebuie să asculți Cuvântul are iese din gura Mea, și să-i înștiințezi din partea Mea. Când zic celui rău: “Răule, vei muri negreșit?” și tu nu-i spui, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, ar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău, ca să se întoracă de la calea lui, și el nu se va întoarce, va muri în neleguirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. (Ezechiel 33:7-9)

Nu închide ochii la păcatele aproapelui tău și spune-i despre consecințele păcatelor pentru că altfel te faci vinovat de ele și de sângele celui ce le comite.

Vina persoanei D (cel ce ia mită) 

Persoana D știe foarte bine că A și B au făcut un lucru rău și că persoana C îi ascunde și astfel îi încurajează să facă mai departe rău. Ba mai mult, persoana D, în mod mișelesc, decide să profite și să-și scoată un câștig mârșav din neleguirile persoanelor A, B și D. Persoana D ia mită ca să sucească dreptatea. Nu va scăpa nepedepsit de Dumnezeu care spune:

Ce lacom de câștig își tulbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. (Proverbele lui Solomon 15:27)

Foarte repede îl vor ajunte și pe el păcatele și banii pe care i-a luat ca și mită nu-i vor aduce nici o bucurie și nu-i vor ajunge ca să se refarcă după nenorocirile care îl vor ajunge din urmă.

Am însă o veste bună pentru toti implicați în această fărădelege. Persoanele A, B, C și D pot primi iertare deplină de la Dumnezeu prin credință în Domnul Isus și prin intrarea în Noul Legământ. Grăbiți-vă să vă împăcați cu Dumnezeu pentru că oricine crede în El este iertat, iertat deplin. Grăbiți-vă să vă mântuiți sufletele de la mânia viitoare care va veni peste tot pământul. Așa să vă ajute Dumnezeu.