Matur în toate domeniile vieţii

Învaţă să fii matur în toate domeniile vieții

Cum să devii matur în toate domeniile vieții ?

Maturitatea unui om se măsoară nu doar după dimensiunile corpului, după voce, sau după locurile unde merge sau nu merge. Maturitatea se măsoară după felul cum ştim să ne raportăm la alţii şi să zidim relaţii cu ei. Trăim într-o epocă când avem cele mai avansate şi sofisticate mijloace de comunicare, şi, paradox – în epoca când cel mai puţin oamenii zidesc relaţii care să le aducă bucurie şi împlinire. Da, zidim relaţii, sunt scrise cărţi despre aceasta, se fac seminare, dar de multe ori toate cunoştinţele acumulate despre zidirea relaţiilor se reduc la aceea cum să vinzi ceva mai scump, sau să cumperi mai ieftin. Relaţiile care aduc adevărata bucurie sunt cele în care vrem să le facem bine altora, când urmărim binele lor, când suntem gata să ne sacrificăm pentru a le face bine, cum a spus însuşi Domnul nostru Isus Hristos:

Este mai ferice să dai, decât să primeşti. (Faptele Apostolilor 20:35)

Cel ce vrea să devină matur cu adevărat, va depune eforturi să înveţe a zidi relaţii şi să comunice eficient cu oamenii.

Comunicarea matură cu părinţii

Una din cele 10 porunci lăsate de Dumnezeu spune:

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău. (Exodul 20:12)

Nu te lăsa înşelat de cei care îşi măsoară aşa zisa „maturitate” după felul cum îşi ignoră părinţii sau le întorc cuvântul înapoi. Un om matur, la orice vârstă din viaţa lui, va şti să rămână un fiu sau o fiică care îşi cinsteşte mama şi tatăl.

Comunicarea matură cu fraţii şi surorile

Biblia ne relatează istoria lui Iosif, pe care fraţii lui, din invidie, au vrut să-l omoare, dar la sfatul lui Iuda, unul din fraţi, l-au vândut rob în Egipt. Au trecut vremurile şi Dumnezeu a întors aşa lucrurile ca Iosif să ajungă prim-ministru în Egipt, iar fraţii, fiind apăsaţi de foame să vină în această ţară după pâine, la primul ministru, fără să ştie că era fratele lor. Iosif i-a cunoscut, le-a dat o lecţie, dar le-a făcut bine. A chemat toată familia tatălui său în Egipt şi s-a îngrijit bine de toată familia lor. După moartea lui Iacov, tatăl lor, fraţii credeau că Iosif le va răsplătit tot răul care l-au făcut ei. Nu aşa însă a procedat el, ci a continuat să le facă numai bine. Aceasta este maturitate.

Îngrijeşte de familia ta

Un copil are nevoie să fie hrănit, îmbrăcat, îngrijit şi crescut de alţii. Când devine matur, se va îngriji nu doar de nevoile lui personale, ci şi de nevoile altora care nu se pot ajuta singuri. Într-o familie totdeauna sunt astfel de oameni. Unii nu se pot întreţine pentru că sunt încă copii, iar alţii sunt in situaţii dificile, bolnavi, văduve, etc. De aceea, Dumnezeu ne învaţă în Sfintele Scripturi să ne îngrijim de cei din casa noastră, adică din familia noastră, dintre rude. Şi mai spune în Biblie:

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă, şi este mai rău decât un necredincios. (1 Timotei 5:8)

Caută să te maturizezi şi învaţă să te îngrijeşti de nevoile tale şi de ale celor din casa ta şi din familia ta. Şi apoi, dacă eşti căsătorit, sau când te vei căsători, arată-te un bărbat sau o femeie matură care va arăta tot atâta grijă faţă de părinţii, fraţii şi surorile partenerului sau partenerei de căsătorie.

Maturitatea în prietenie

Înainte ca să te gândeşti la calitatea prietenilor tăi, să fii tu un om matur şi un adevărat prieten, cum este scris în cartea proverbelor:

Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate. (Proverbele lui Solomon 18:24)

Vezi, potrivit cu pasajul biblic citat, sunt prieteni şi prieten. Unii se numesc prieteni, dar când ajungi în nenorocire, ori se împrăştie, ori mai pot adăuga la nenorocirea ta. Prin însăşi faptul că nu le pasă de tine atunci, deja îşi produc şi mai multă durere şi nenorocire. De aceea, tu alege să fii un prieten adevărat şi, atunci când prietenul îţi este în nenorocire, să fii alături de el şi să acţionezi ca unul care ţine la el mai mult decât un frate.

Maturitate faţă de colegi

Care este deosebirea dintre prieteni şi colegi? Prietenul este o persoană foarte apropiată, colegii sunt însă cei cu care petreci timp din pricina unor anumite împrejurări create. Astfel, când ai mers la şcoală, nu ţi-ai ales tu colegii, dar a trebuit să petreceţi mult timp în clasă, la activităţile pe care le-aţi făcut. Apoi, acelaşi lucru a fost în armată, la facultate, şi acum la serviciul unde lucrezi. Ce înseamnă să fii un coleg matur? Să te porţi bine cu toţi, să fii gata să le faci bine. Când apar conflicte în colectivul unde te afli, nu te lăsa manipulat de nimeni şi, prin atitudini, cuvinte şi fapte greşite să nu mai adaugi la conflictele şi aşa existente. Fii unul are ştii să aduci pace, aşa cum a spus Domnul Isus Hristos:

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu. (Matei 5:9)

Comunicare matură cu persoanele de toate vârstele

Când a fost întrebat de Farisei, care este cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu, Domnul Isus a spus:

Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemănătoare ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Matei 22:37-39)

Maturitatea în relaţiile cu oamenii se arată prin faptul că poţi să-i iubeşti ca pe aproapele tău. Odată, unul din Farisei, l-a întrebat pe Isus cine este aproapele, şi Domnul Isus i-a povestit pilda bunului samaritean. Aminteşte-ţi şi tu despre această pildă şi tratează-i pe toţi oamenii aşa cum a tratat bunul samaritean pe omul căzut între tâlhari.

Fii matur în felul cum te raportezi la toţi oamenii şi la Dumnezeu.