Este oare homosexualitatea înnăscută? (rezultatele studiului creierului uman)

Este oare homosexualitatea înnăscută?Întrebare:

De ce preoții și liderii organizațiilor creștine sunt atât de ignoranți și nu vor să recunoască că sexualitatea este ceva înnăscut și nu ține de om, nu este o alegere a lui? De ce ei continuu stigmatizează pe acești oameni și îi numesc păcătoși, imorali, pervertiți, etc.? Oare nu ați auzit de multele cercetări științifice care au demonstrat că homosexualitatea este înnăscută? Interesați-vă măcar despre studiul care a fost efectuat asupra creierului și vă veți convinge.

Multele cercetări care au demonstrat… Care sunt acestea? Nu aveți dreptate când spuneți că suntem ignoranți. Creștinii adevărați cred ce spune Sfânta Scriptură și știința adevărată totdeauna a demonstrat încă odată adevărul Sfintelor Scripturi, iar pseudo-știința încearcă să contrazică adevărul și realitatea. Dacă v-ați referit la cazul studiului asupra creierului uman, să-l privim mai în de aproape.

În anul 1991, după moartea partenerului cu care a întreținut relații homosexuale și care a murit de SIDA, pretinsul cercetător Simon LeVay a decis să studieze creierele cadavrelor pentru a identifica factori fizici care determină homosexualitatea. Nu vă sugerează aceasta încă de la început care pot fi rezultatele cercetărilor când un homosexual își propune să facă un “studiu științific” pentru a identifica factori anatomici care determină homosexualitatea? De ce i-ar trebui un astfel de studiu afară de cât să-și dovedească lui și altora că homosexualitatea nu este păcat ci ceva înnăscut?

Simon LeVay a examinat dimensiunile structurii creierului numită INAH3, care se relatează la comportamentul sexual al animalelor. Pentru cercetări au fost luate cadavrele la 6 femei (presupuse a fi heterosexuale) și ale 35 de bărbați din care 18 aparțineau bărbaților care în timpul vieții au fost cunoscuți ca și homosexuali, unul a fost bisexual și 16 presupuși heterosexuali. În final LeVay a raportat că dimensiunile INAH3 au fost mai mari la bărbații heterosexuali decât la femeile heterosexuale și de asemenea, mai mari la bărbații heterosexuali decât la cei homosexuali. În concluzie, LeVay spune că rezultatele “sugerează că orientarea sexuală are un substrat biologic”. (Simon LeVay, “A Difference in Hypothalmic Structure Between Heterosexual and Homosexual Men”, Science, p.253, August 1991)

Când au analizat mai de aproape rezultatele cercetărilor lui LeVay, alți cercetători au văzut lucrurile altfel. Spre exemplu, 6 din cei 16 bărbați presupuși “heterosexuali” au murit de SIDA, o boală foarte frecventă printre homosexuali. Este un procent extrem de mare. Astfel, un analist a scris: “Este foarte posibil că LeVay i-a plasat pe unii homosexuali în categoria heterosexualilor.” (Edward Stein, The Mismeasure of Desire, New Yourk, Oxford University Press, 1999, p.138)

O altă problemă este legată de suprapunerea considerabilă a spectrului de dimensiuni a INAH3 la grupele homosexuale și heterosexuale, fapt care poate indica mai degrabă la faptul că comportamentul sexual poate influența structura creierului și că efectele observate sunt un rezultat al infectării SIDA, dar nu că structura creierului ar fi un factor care determină orientarea sexuală.

William Byne și Bruce Parsons în Archives of General Psychiatry în Martie 1993 au scris că studiul lui LeVay și alte două studii efectuate cu același scop asupra creierului uman “raman necoroborate (nesprijinite, neîntărite, neconfirmate) și trebuiesc privite cu precauție atât timp cât lipsesc studii de replică”, adică studii similare efectuate de alți savanți. Apoi a mai adăugat că chiar și atunci când vor fi efectuate studii similare de către alții “noi nu vom putea cunoaște dacă corelațiile anatomice sunt o cauză sau o consecință a orientării sexuale.”

Opiniile altor savanți mă duc cu gândul la următoarea afirmație din Sfintele Scripturi cu privire la homosexualitate și oamenii care o practică:

Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac. (Romani 1:26-32)

Oare nu este SIDA și aceste schimbări ale dimensiunii creierului o plată primită în ei înșiși pentru rătăcirea lor? Ce crede cititorul?