De ce se face masă de pomenire a mortului la 3, 9 și 40 de zile după deces?

Întrebare:

Cu câteva zile în urmă a decedat tatăl meu. Am făcut masa de pomenire la 3 zile, dar acum urmează să facem astfel de pomenire și la nouă, și la patruzeci de zile. Vreau să știu ce spune Biblia despre semnificația acestor mese și de ce se face anume la aceste intervale de timp? 

Noul Testament este a doua parte mare a Bibliei și cuprinde învățătura Domnului Isus Hristos, istoria și viața primilor creștini. Nicăieri în Noul Testament nu sunt menționate aceste practici și nici aceste intervale de timp. Ele au fost incluse mai târziu în cadrul învățăturii Bisericii Ortodoxe care le explică semnificația astfel:

– La 3 zile după moarte (care coincide, de regulă, cu ziua înmormântării), în cistea Sfintei Treimi și a Învierii din morți a Mântuitorului a treia zi.
– La 9 zile după moarte, “ca răposatul să se învrednicească de părtășia cu cele 9 cete îngerești și în amintirea ceasului al nouălea, când Domnul, înainte de a muri pe cruce, a făgăduit tâlharului raiul, pe care ne rugăm să-l moștenească și morții noștri”.
– La 40 de zile (sau șase săptămâni), în amintirea Înălțării la cer a Domnului, care a avut loc la 40 de zile după Înviere, “pentru ca tot așa să se înalțe și sufletul răposatului la cer.

Este bine și necesar să păstrăm vie memoria celor dragi, care au plecat din această viață, dar și mai important este să trăim într-o frumoasă relație cu ei cât sunt vii, să-i iubim și să le slujim, iar dacă nu-L cunosc încă în mod personal pe Domnul Isus Hristos să le spunem Evanghelia și să-i îndemnăm să intre în Noul Legământ cu Mântuitorul. Așa să ne ajute Dumnezeu.