Cum să-ți restabilești relația cu Dumnezeu dacă ai comis adulter?

Întrebare:

Fiind căsătorită, m-am îndrăgostit de un alt bărbat şi mi-am înşelat soţul. Ce să fac acum pentru că mă simt murdară pentru că am minţit şi am trădat?

Cum să-ți restabilești relația cu Dumnezeu dacă ai comis adulter?

Vă simţiţi murdară pentru că…

Adulterul spurcă

Starea sufletească pe care o aveţi şi sentimentul că sunteţi murdară este consecinţa păcatului comis şi aşa este – sunteţi murdară şi înaintea lui Dumnezeu şi înaintea soţului pentru că aţi pângărit legământul căsătoriei cu el. Dumnezeu spune în Sfintele Scripturi:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Cum vedeţi din acest verset, adulterul comis vă face nu doar pe dumneavoastră să vă simţiţi murdară ci a spurcat şi patul, adică a afectat grav relaţia conjugală pe care o aveţi cu soţul şi asupra căreia veghează Dumnezeu. Mai mult, dacă nu vă pocăiţi, veţi fi judecată de Dumnezeu în Ziua Mare a Judecăţii şi pentru această curvie. De aceea…

Grăbiţi-vă să vă pocăiţi

Întristarea pe care o aveţi acum duce la moarte dacă nu produce pocăinţă. Trebuie să vă pocăiţi deplin de păcatul săvârşit. În inima dumneavoastră trebuie să veniţi în faţa Domnului Isus şi acesta o puteţi face chiar acolo unde vă aflaţi acum. Căutaţi un loc retras, liniştit şi plecaţi-vă genunchii înaintea lui Dumnezeu. Luaţi decizia să deveniţi o adevărată ucenică  a Domnului Isus Hristos şi să întraţi în Noul Legământ cu El prin credinţă. Doar prin intrarea in Noul Legământ putem avea o iertare deplină de păcatele noastre. Mărturisiţi-vă înaintea Lui păcatul şi credeţi promisiunea lui Dumnezeu care a spus:

Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:8-9)

A mărturisi păcatele înseamnă a recunoaşte din toată inima că ai greşit şi a te dezice de la acele practici. Dacă aţi făcut acest pas, următorul lucru important este…

Să vă mărturisiţi în faţa soţului

Dumnezeu ne învaţă astfel:

Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:16)

Păcatul săvârşit de dumneavoastră a fost îndreptat în primul rând împotriva soţului şi a legământului care l-aţi încheiat cu el. De aceea, trebuie să căutaţi un prilej potrivit sau să creaţi urgent acest prilej şi să-i mărturisiţi soţului că aţi păcătuit faţă de el, să plângeţi şi să vă cereţi iertare pentru păcatul săvârşit. Să-i spuneţi soţului că aţi făcut această mărturisire în primul rând pentru că aveţi frică de Dumnezeu şi pentru că aţi mărturisit acest păcat şi lui Dumnezeu. Să nu întraţi în detalii atunci când îi veţi spune soţului şi dacă el va insista asupra detaliilor, să-i spuneţi că nu vreţi să-i pricinuiţi mai multă durere nici lui şi nici dumneavoastră şi eu mă rog ca el să aibă suficientă înţelepciune să nu insiste.

Ştiu că este un lucru foarte greu să vă mărturisiţi soţului, dar aceasta este condiţia pe care ne-o pune Dumnezeu înainte. A nu-i spune soţului despre păcatul săvârşit înseamnă să-l lăsaţi înşelat în continuare. Şi apoi, gândiţi-vă, ce se poate întâmpla în ziua când el va descoperi singur că a avut loc acel adulter? Va fi mult mai dureros şi mai tragic.

Rugăciunea mea este ca şi soţul dumneavoastră să înţeleagă mesajul Evangheliei, să-şi ceară şi el iertare de la Dumnezeu, să experimenteze iertarea în Hristos şi apoi să vă ierte şi el cum ne-a iertat pe toţi Hristos. Dacă veţi acţiona cu credinţă şi ascultare deplină Dumnezeu are putere să restabilească relaţia dumneavoastră cu soţul şi chiar să vă dea o relaţie mai frumoasă şi mai romantică decât aţi avut până acum.

Întrerupeţi orice relaţie cu bărbatul adulter

Dacă lucraţi la acelaşi loc de muncă, va trebui să abandonaţi acel servici sau să solicitaţi şefului, fără a da explicaţii prea multe, că doriţi să fiţi transferată la un alt servici ori departament. Aflarea împreună cu acel bărbat este periculoasă pentru integritatea dumneavoastră emoţională, sufletească şi duhovnicească. Biblia spune că…

… fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea. (Iacov 1:14-15)

Noi toţi trăim într-o fire păcătoasă şi pofta firii noastre ne ispiteşte şi face să zămilească păcatul când ne expunem la momeală şi ne lăsăm atraşi. În cazul dumneavoastră, acel bărbat este momeală pentru firea în care trăiţi şi trebuie să nu-i daţi firii nici un prilej de păcătuire. Din clipa în care veţi întra în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos veţi primi şi Duhul Sfânt. Acesta vă va da putere să fiţi totdeauna biruitoare asupra păcatului, dar cu condiţia să ascultaţi totdeauna de îndemnurile Lui.

Să aveţi o relaţie frumoasă cu Dumnezeu

Începeţi să studiaţi zilnic Sfintele Scripturi şi să vă rugaţi pentru soţ, pentru relaţia cu el, pentru copii dacă îi aveţi. Căutaţi în localitatea unde trăiţi o biserică locală unde pastorul sau preotul dă învăţătură sănătoasă din Biblie şi împreună cu toată biserică trăiesc potrivit cu această învăţătură. Dacă locuiţi în oraşul Chişinău, vă invit cu bucurie la Biserica “Bunăvestirea” pe care o păstoresc. Mergeţi sistematic la serviciile divine şi aveţi grijă să vegheaţi totdeauna la sănătatea sufletului şi să întreţineţi o relaţie frumoasă cu Dumnezeu care va produce o frumoasă relaţie şi cu soţul şi cu ceilalţi oameni şi vă va aduce multă bucurie în suflet şi o moştenire veşnică în Împărăţia Cerească. Aşa să vă ajute Dumnezeu.