Pot fi mântuiţi cei care nu cred în justificarea prin credinţă?

Întrebare:

In ce fel se aplică Galateni 5:4-5 în cazul ortodocșilor? Sunt ei justificați prin credință dacă au credință și au și fapte, dar ei nu cred în acea justificare căpătată prin credință și încearcă să o capete prin fapte? Fac ei parte din Mireasa lui Hristos dacă nu acceptă neprihănirea pe care El o dă fără plată? Vor fi răpiți odată cu noi? Vă mulțumesc!

Înainte ca să dau răspunsul voi cita textul din Epistola către Galateni la care faceți referință:

Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har. Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii. (Galateni 5:4-5)

Nu poate nimeni să fie justificat prin fapte înaintea lui Dumnezeu pentru că este scris:

Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului. (Romani 3:20)

Și mai scrie…

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. (Efeseni 2:8-10)

Apartenenţa la Biserica lui Hristos nu este după criteriul confesional. Nu înseamnă că toţi adepţii unei confesiuni creştine vor face parte din Mireasa lui Hristos doar pentru faptul că sunt din acea confesiune. Fac parte din Biserica lui Hristos (Mireasa lui Hristos) oamenii care au întrat în Noul Legământ prin credinţă în Domnul Isus Hristos şi astfel au fost născuţi din nou şi au fost mântuiţi trăind o viaţă neprihănită după aceasta. Aşa să ne ajute Dumnezeu pe toţi să trăim – prin credinţă şi astfel să fim mântuiţi şi să avem parte de moştenire în Împărăţia lui Dumnezeu.