Cum se manifestă omul îndrăcit?

Întrebare: 

Cum poți recunoaște că cineva este posedat de duhuri necurate? Care sunt “simptomele”? Cum se manifestă ele? Şi cum te poți apăra de aceasta? Mulțumesc. 

În evangheliile sinoptice (Matei, Marcu și Luca) găsim multe cazuri descrise cu lux de detalii când Domnul Isus a alungat duhurile necurate din cei îndrăciți.  Vă invit să urmărim câteva din aceste cazuri ca să vedem cum se poate recunoaște dacă cineva este posedat de duhuri necurate, care sunt simptomele și cum se manifestă acestea. 

Violență, izolare și putere fizică neobișnuită 

Aceste manifestări se văd în cazul îndrăcitului din ținutul gherghesenilor care este descris astfel în Evanghelie: 

Au venit cu corabia în ţinutul gherghesenilor, care este în dreptul Galileii. Când a ieşit Isus la ţărm, L-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulţi draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină şi nu-şi avea locuinţa într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Isus, a scos un strigăt ascuţit, a căzut jos înaintea Lui şi a zis cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te rog nu mă chinui.” Căci Isus poruncise duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme; era păzit, legat cu cătuşe la mâini şi cu obezi la picioare, dar rupea legăturile şi era gonit de dracul prin pustiuri. (Luca 8:26-29) 

Posedarea de duh necurat s-a manifestat în felul următor aici: 

  • nu se îmbrăca în haine
  • nu-și avea locuința într-o casă, ci în morminte și era separat de oameni, nu putea să zidească relații cu ei
  • era extrem de violent
  • duhurile necurate i-au dat o putere fizică neobișnuită, așa că putea să rupă cătușele de la mâini și obezile de la picioare
  • era gonit de dracul prin pustie, fără rost, fără scop

Trântește la pământ, scutură, face spumă la gură

În aceeași Evanghelie după Luca, în capitolul următor este descris următorul caz: 

A doua zi, când s-au coborât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Isus. Şi un om din mijlocul mulţimii a strigat: „Învăţătorule, rogu-Te, uită-Te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Îl apucă un duh, şi deodată răcneşte; şi duhul îl scutură cu putere, aşa că băiatul face spumă la gură, şi cu anevoie se duce duhul de la el, după ce l-a stropşit de tot. Am rugat pe ucenicii Tăi să-l scoată, şi n-au putut. „O, neam necredincios şi pornit la rău”, a răspuns Isus, „până când voi fi cu voi şi vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău.” Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ şi l-a scuturat cu putere. Dar Isus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat şi l-a dat înapoi tatălui său. (Luca 9:37-42) 

Manifesările îndrăcirii: 

  • deodată răcnește
  • este scuturat cu putere
  • face spumă la gură

Simptomele acestea sunt foarte asemănătoare cu cele pe care le vedem la oamenii bolnavi de epilepsie. Să nu încurcăm epilepsia cu îndrăcirea, căci în cazul epilepsiei există cauze de ordin fiziologic. 

Muțenie și orbire

Nu în toate cazurile muțenia este cauzată  de prezența unui duh necurat în om, dar o manifestare poate fi aceasta, cum se vede din următorul caz descris în Evanghelie: 

Pe când plecau orbii aceştia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Şi noroadele, mirate, ziceau: „Niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel!” (Matei 9:32-33) 

O altă manifestare poate fi orbirea: 

Atunci I-au adus un îndrăcit orb şi mut; şi Isus l-a tămăduit, aşa că mutul vorbea şi vedea. (Matei 12:22)  

Dracul expune pe om la pericole de moarte

Această manifestare se vede din următorul caz descris în Evanghelie: 

Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus şi I-a zis: „Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii Tăi, şi n-au putut să-l vindece.” „O, neam necredincios şi pornit la rău!”, a răspuns Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici la Mine.” Isus a certat dracul, care a ieşit afară din el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. (Matei 17:14-18) 

 

Ghicirea și tot ce este ocult

Când a venit apostolul Pavel să predice Evanghelia în orașul Filipi, iată ce i s-a întâmplat: 

Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieşit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câştig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel şi după noi şi striga: „Oamenii aceştia sunt robii Dumnezeului celui Preaînalt şi ei vă vestesc calea mântuirii.” Aşa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors şi a zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea.” Şi a ieşit chiar în ceasul acela. (Fapte 16:16-18) 

Capacitatea pe care o avea roaba să ghicească viitorul sau lucrurile ascunse venea de la duhul rău care locuia în ea și care a fost scos afară de Pavel. Imediat cum a ieșit duhul rău, femeia aceasta și-a pierdut capacitatea ei supranaturală de a ghici. Există multe capacități supranaturale pe care le au oamenii ce se îndeletnicesc cu practici oculte și toate acestea vin de la duhurile rele de care sunt stăpânite aceste persoane. 

Cum să te aperi de duhurile necurate? 

Mi s-a întâmplat odată să văd la intrarea într-o biserică ortodoxă un desen prin care se încerca să se explice oamenilor cum pot intra sub influența dracilor dacă nu-și vor face corect semnul crucii și, invers, să fie eliberați de ei dacă își vor face semnul crucii corect. Am făcut o poză a acelei imagini, așa că o pot reproduce aici. 

Nu știu ce a gândit preotul sau preoții când au pus acest mesaj la intrarea în biserică… Sunt curios câți oameni au luat în serios un astfel de mesaj? Dar nu m-aș mira să aud că sunt mulți, pentru că atunci când oamenii nu cunosc ce scrie în Biblie, sunt gata să creadă orice cu privire la viața spirituală. 

Ca să iasă de sub orice putere a Satanei, omul trebuie să creadă din toată inima în Domnul Isus Hristos, să intre în Noul Legământ cu El și să trăiască în deplină ascultare de învățătura Evangheliei. La intrarea în Noul Legămînt fiecare om primește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, iar acolo unde locuiește Duhul lui Dumnezeu nu mai poate locui un duh străin sau necurat. Vă recomand să faceți rost de cursul “Doamne, învață-mă să fiu biruitor în lupta spirituală” de Kay Arthur și să-l studiați în particular sau să vă alipiți la un grup de studiu biblic. 

În copilărie am locuit lângă o femeie despre care știa tot satul că face vrăji și comunică cu dracii. Toți oamenii din jur se temeau de ea și de răul care era în stare să-l facă. Cunoscând cum au fost afectate familiile din jur și familia noastră de vrăjile acestei femei, aveam și eu frică de răul care putea să mi-l facă. Dar frica aceasta am avut-o doar până în ziua binecuvântată când am intrat în Noul Legământ cu Domnul Isus. Atunci am fost izbăvit de orice frică și acum am toată libertatea în inimă, lucru pentru care totdeauna Îi mulțumesc lui Dumnezeu.