Mai sunt valabile cele 10 porunci?

Întrebare:

Mai sunt valabile cele 10 porunci?

Să urmărim împreună Scriptura și să vedem dacă mai sunt valabile cele 10 porunci.

Dragostea este împlinirea Legii (cele 10 porunci)

“De fapt: „Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.” (Romani 13:8-10)

În aceste versete, Legea se referă la cele 10 porunci. Iată aici avem un răspuns la întrebarea pe care mi-ați adresat-o. Persoana care are dragoste față de aproapele său, în mod automat va împlini Legea. Nu poate proceda altfel.

Cei care vor să moștenească Împărăția Cerurilor, trebuie să împlinească poruncile

Un alt text din Scriptură care vorbește la acest subiect este Evanghelia după Luca capitolul 18:

“Un fruntaş a întrebat pe Isus: „Bunule Învăţător, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică? „Pentru ce Mă numeşti bun?”, i-a răspuns Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. Ştii poruncile: „Să nu preacurveşti; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta.” (Luca 18:18-20)

Domnul Isus citează cele 10 porunci:

„Toate aceste lucruri”, I-a zis el, „le-am păzit din tinereţea mea.” Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: „Îţi mai lipseşte un lucru: vinde tot ce ai, împarte la săraci, şi vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino şi urmează-Mă.” (Luca 18:21-22)

Avea nevoie Domnul Isus de averea acestui om? Nu. Acesta a fost un examen pentru omul acesta. Am văzut că acest fruntaș a spus că el le-a împlinit pe toate. Așa credea. Prima din cele 10 spune să nu ai alți Dumnezei și iată Domnul Isus i-a făcut un test la prima poruncă. El i-a spus să vândă tot ce are și să-L urmeze. Haideți să vedem cum a trecut examenul acest tânăr:

“Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot; căci era foarte bogat. Isus a văzut că s-a întristat de tot şi a zis: „Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii! Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.” Cei ce-L ascultau au zis: „Atunci cine poate fi mântuit?” Isus a răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.” Atunci Petru a zis: „Iată că noi am lăsat totul şi Te-am urmat.” Şi Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-şi fi lăsat casa, sau nevasta, sau fraţii, sau părinţii, sau copiii, pentru Împărăţia lui Dumnezeu, şi să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viaţa veşnică.” (Luca 18:23-30)

Deci, ați văzut că în ambele situații s-a spus că trebuie ținută Legea, dar apoi i-a arătat că Legea aceasta este împlinită în Hristos.

În Biblie scrie că dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne este dat. Când o persoană ia hotărârea să-L urmeze pe Hristos, crede din toată inima în El și experimentează nașterea din nou, fără de care nimeni nu va putea vedea și nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu, atunci primește Duhul Sfânt. Împreună cu Duhul, primește și dragostea lui Dumnezeu. Din acest moment o persoană este aptă să împlinească cele zece porunci. Fără dragostea aceasta nu le poate nimeni împlini.

După cum ați observat, acest tânăr credea că le împlinește, însă a picat testul chiar la prima poruncă când a fost testat de Domnul Isus.

Deci, cele 10 porunci rămân valabile pentru copiii lui Dumnezeu, pentru cei care sunt în legământ cu Domnul Isus Hristos. De fapt, numai ei pot să le împlinească. Alții nu sunt în stare. Fără dragostea lui Dumnezeu este imposibil. Așa a zis Domnul Isus, apostolul Pavel. Dragostea este împlinirea Legii.

Dumnezeu să te ajute să crezi din toată inima în Hristos. Îngenunchează acum înaintea lui Dumnezeu, cereți iertare pentru păcatele tale și ia hotărârea să-L urmezi pe Isus Hristos. Toți cei care au luat această hotărâre trebuie să se boteze, să se alipească la o biserică, pentru că acolo în biserică trebuie să învățați tot ce a poruncit Domnul Isus. Și El a rânduit pe unii apostolii, pe alții slujitori, pe alții evangheliști, pe alții păstori pentru desăvârșirea sfinților, pentru a-i învăța și a-i crește pe sfinți. De acest lucru aveți nevoie și dvs. și anume să fiți învățați. Iată acolo veți învăța Cuvântul lui Dumnezeu și dedicați-vă împlinirii Cuvântului. Noi avem promisiunea de la Dumnezeu că El ne dă Duhul Sfânt împreună cu dragostea Lui, ca să putem împlini Legea lui Dumnezeu deplin în viețile noastre. Dumnezeu să vă ajute în aceasta.

Vasile Filat
Transcriere și adaptare text: Maria Starașciuc

BISERICA BUNAVESTIREA DIN CHIȘINĂU
Str. Ciocârliei 2/8, Chișinău, Rep.Moldova
Servicii Divine:
Duminică, 14:00 – 16:00
Joi, 18:30 – 19:30 – ceasul de rugăciune
tel. +373 (68) 060601
https://www.facebook.com/bunavestire….

PENTRU MANUALE ȘI ÎNSCRIERE LA GRUPELE DE STUDIU BIBLIC ONLINE CONTACTAȚI LA:
info@precept.md
+373(69)966779

#moldovacrestina #pastorvasilefilat #10porunci