Living and Active | As Isaac

We long to create music that will challenge the best musicians to worship more freely in Truth and the best thinkers to worship more freely in Spirit.

Urmează pe Hristos (Follow Christ) – Concertul trupei As Isaac
Saxofon Maxim Ciobanu și Victor Pascal solistul trupei NOT AN IDOL
Palatul de Cultura al Feroviarilor
Chisinau, Moldova
http://www.asisaac.com

Cuvitele în engleză:

Living and Active

You are living and active
Word before all time
You are written and etched on our hearts
You are cutting and healing
Words that surely bind
What You’ve spoken will surely endure

Help us to receive this Treasure
As the Truth of God

Word of Life
taking off our blindness
Knowing what we are
Precious Light
Breathed into the darkness
Piercing through our hearts

Discerner of all
Discerner of all

Pierce me and I will be healed
Bind me and I will be free
In surrender my victory sealed
Now Your Life is the air that I breathe

Cuvintele în română

Viu și activ

Tu ești Viu și activ
Cuvânt din totdeauna
Ești scris și gravat pe inimile noastre
Tu rănești și Tu vindeci
Tu ești Cuvântul ce legi răni
Ceea ce ai vorbit cu siguranță va îndura

Ajută-ne să primim această comoară
Adevărul lui Dumnezeu

Cuvântul vieții
Ce ne-nlătură orbirea
Tu cunoști cine suntem
Lumină prețioasă
Strecurată-n întuneric
Ce pătrunde în inimile noastre

A tot știutor
A tot știutor

Rănește-mă și voi fi vindecat
Leagă-mă și voi fi liber
Victoria îmi este asigurată
Viața Ta este aerul pe care-l respir