Lipsa mentorului în viața creștinului

Societatea în care trăim, dar și bisericile duc lipsă de un mentor. Mulți nu înțeleg că lipsa acestuia îți îngreunează slujirea și viața.

Personal, sunt recunoscător pentru mentorii mei, Mia și Costel Oglice, cei care au răspândit studiul biblic inductiv în Eurasia și cei care au tradus materialele de studiu biblic inductiv în limba română. I-am cunoscut când m-am întors la Domnul și până în ziua de astăzi beneficiez de călăuzire din partea lor.

Oameni care au dus lipsă de un mentor

Văd în jurul meu foarte mulți oameni care duc lipsă de un mentor. Motivele pot fi diferite. Situația aceasta mă face să mă gândesc la Daniel. Întreaga sa viață era într-o situație în care nu putea beneficia de un mentor. Fiind adolescent, a fost luat rob și acolo în Babilon nu putea să aibă un mentor din oamenii acelei națiuni, căci erau păgâni. Totuși cred că în anumite momente, Daniel a avut oameni care să-l sfătuiască, dar nu a beneficiat de un mentor care să-l ajute și să-l conducă la Dumnezeu.

Aceasta a fost situația lui Daniel. El nu avea la cine să apeleze. Însă felul cum s-a purtat pe tot parcursul vieții și cum a umblat într-o deplină ascultare de Dumnezeu, ne arată că a însușit bine Legea lui Dumnezeu încă atunci când era acasă, în Israel. Când a fost dus în Babilon, a rămas statornic pe principiile sale și L-a urmat pe Dumnezeu tot restul vieții.

Exemplul lui Iosif

Iosif, la fel, nu a avut parte de un mentor acolo în Egipt. Însă, a demonstrat ascultare față de Dumnezeu și față de tatăl său. Când a fost trimis să meargă la frații săi, Iosif nu a zăbovit nici o clipă. El a mers o distanță foarte mare până a ajuns să-i găsească. Aceasta arată ascultarea pe care o avea el față de tatăl său, persoana care-i era și mentor.

Fratii lui erau cei care-l batjocoreau și-l urau și din moment ce a fost vândut ca și rob în Egipt, nu a mai avut parte de un mentor până la sfârșitul vieții sale. Nu erau oameni care-L cunoșteau pe Dumnezeu și care să-l poată călăuzi pe căile Lui. Dar vă zic că acestea au fost împrejurările în care se afla, dar el a ales să-și trăiască viața într-o deplină ascultare de Dumnezeu și a stat ferm pe căile Lui. Faptul acesta demonstrează că a avut o atitudine corectă. În primii 17 ani a beneficiat la maxim de mentorare, ceea ce l-a ajutat să-L urmeze pe Dumnezeu tot restul vieții sale.

Iosua s-a bucurat de călăuzirea unui mentor

Iosua l-a avut ca și mentor pe Moise. Despre el se spune că era cel care turna apă pe mâinile lui Moise, ceea ce arată că era totdeauna în slujba acestuia. El era un om foarte loial și supus. Însă, când acesta a plecat din viață, Iosua a rămas fără mentor. Acest lucru l-a îngrozit, pentru că în față îi stătea o lucrare extrem de mare. Împreună cu poporul, care constituia aproape 2 milioane și jumătate de oameni, trebuia să intre în țara Cananului. Totuși, el a înțeles valoarea mentorului. Toată viața a acționat frumos sub călăuzirea acestuia. De acum înainte urma ca el să ghideze pe alții. Dar omul acesta a beneficiat de mentorul său tot timpul, spre deosebire de Iosif și Daniel, care au avut parte de un mentor numai în copilărie și adolescență. În cazul tuturor, vedem că au intervenit situații în care nu au mai putut avea un mentor și aceasta nu a fot alegerea lor.

Oameni care și-au abandonat mentorii

Avem în Biblie oameni care și-au abandonat mentorii. Unul din ei este Diotref. Omul acesta a avut un mentor și se pare că era chiar apostolul Ioan. Iată la versetul 9 din epistola a treia a lui Ioan scrie așa:

“Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să ştie de noi.” (Ioan 3:9)

Vedeți de ce lipsește mentorul din viața lui Diotref? Tocmai pentru că dorea să aibă întâietate, să obțină o poziție. Acest lucru este foarte periculos. Iată cum se poartă omul acesta mai departe:

”De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne cleveteşte cu vorbe rele. Nu se mulţumeşte cu atât; dar nici el nu primeşte pe fraţi şi împiedică şi pe cei ce voiesc să-i primească şi-i dă afară din biserică.” (Ioan 3:10)

Vedeți ce control exagerat impunea oamenilor din biserică? Acum vreau să te întrebi:

– Cine este mentorul tău?
– Cum te raportezi la el?
– Dacă el lipsește, atunci de ce?
– Care este vina ta la faptul că nu ai un mentor în viață?

Mentorul are un rol foarte important în viața unui creștin

În vremurile noastre, oamenii nu mai doresc să aibă un mentor. Chiar și copiii doresc să acționeze după cum voiesc ei și să nu mai primească călăuzire de la părinții lor. Oamenii de prin biserici nu mai doresc să primească direcții de la pastorul lor. Fiecare dorește să acționeze după placul său. Acest lucru este periculos, pentru că Scriptura nu ne învață așa. A fi ucenic înseamnă a avea o persoană în viața ta care să te învețe, să te îndrume și să te ajute de fiecare dată când ai nevoie.

Pentru slujitori este deosebit de important să aibă pe cineva ca și mentor. Dacă acesta lipsește, e ca și cum ai fi un orfan, neavînd cine să te călăuzească. De multe ori slujitori ai bisericii au apelat spunându-mi că ar vrea să le fiu mentor. Dar m-a mirat faptul că acești oamenii nu doreau să facă nimic pentru aceasta.

Relația cu mentorul implică un preț și acesta este să dorești să înveți, să urmezi sfaturile, să fii transparent ca să te poată ajuta. Ca și mentor, mereu i-am chemat pe oameni să studieze Scripturile. Doar atunci când dorești să crești în cunoaștere, poți fi folosit de Dumnezeu în lucrare, să slujești la întreaga capacitate și să iei decizii înțelepte.

Deci, dragul meu, dacă în viața ta nu există un mentor atunci poate nu ești gata să primești învățătură, direcții în viață? Poate nu ești gata să fii mustrat și îndreptat de fiecare dată când e nevoie? Dacă nu le accepți toate acestea, atunci nu poți beneficia de un mentor în viața ta. Este foarte greu să te implici în slujire atunci când nu ai un mentor.

Mentorarea este pentru desăvârșirea sfinților

Poate sunt și din cei care se întreabă unde scrie despre mentor în Sfânta Scriptură? Vreau să vă zic că întreg Noul Testament conține învățături despre acest subiect, pentru că așa a fost rânduit de Hristos. Iată la Efeseni, capitolul 4 scrie astfel:

”Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.” (Efeseni 4:11-12)

Mentorarea este pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. De aceea, dragii mei, vreau să vă cercetați bine cu privire la mentor. Cine este mentorul în viața ta? Cum te raportezi cu privire la el? Dacă el lipsește, atunci de ce? Care este vina ta cu privire la aceasta?

De asemenea, vă recomand să studiați cursul “Cum să fii un mentor după voia lui Dumnezeu?” scris de Mia Oglice, care este și mentorul meu. În procesul dezvoltării noastre avem nevoie de ajutorul unui mentor, unul care a umblat deja pe această cale şi o cunoaște. Scopul acestei cărţi este să te ajute să înțelegi cum trebuie să fie o relație dintre mentor și ucenic, o relație adevărată care aduce creștere spirituală și care-i face pe oameni să fie folosiți de Dumnezeu.

Fie ca Dumnezeu să vă ajute să cercetați Scriptura, și să luați această decizie înțeleaptă de-a vă alege un mentor după voia lui Dumnezeu.

Vasile Filat
Transcriere și adaptare text: Maria Starașciuc

 

BISERICA BUNAVESTIREA DIN CHIȘINĂU
Str. Ciocârliei 2/8, Chișinău, Rep.Moldova
Servicii Divine:
Duminică, 14:00 – 16:00
Joi, 18:30 – 19:30 – ceasul de rugăciune
tel. +373 (68) 060601
https://www.facebook.com/bunavestire….

PENTRU MANUALE ȘI ÎNSCRIERE LA GRUPELE DE STUDIU BIBLIC ONLINE CONTACTAȚI LA:
info@precept.md
+373(69)966779

#moldovacrestina #pastorvasilefilat #mentor