Își are fiecare om îngerul său?

Întrebare:

Cine sunt îngerii? Potrivit Matei 18:10, putem spune că fiecare om își are îngerul său? 

Înger păzitor

Am stabilit că îngerii sunt duhuri slujitoare, create de Dumnezeu și trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Potrivit cu Matei 18:10 s-ar părea că fiecare copilaș, și respectiv, fiecare om își are îngerul său:

Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea faţa Tatălui Meu care este în ceruri. (Matei 18:10)

Totuși, niciun alt text din Biblie nu face referință la aceea că fiecare om își are îngerul său, dimpotrivă, Biblia vorbește despre îngeri ca și duhuri slujitoare, care au anumite poziții și funcții așa cum am arătat în articolul „Cine sunt îngerii”. Știm că Scripturile nu se contrazic, ci se completează. Există un singur text care vorbește despre îngerul cuiva și anume despre îngerul lui Petru, dar din context se pare că ucenicii folosesc expresia „îngerul lui Petru” făcând referință mai degrabă la sufletul lui Petru, adică au crezut că este o fantomă (la fel cum au crezut și despre Domnul Isus după înviere, așa cum găsim scris la Luca 24:36-37):

După ce şi-a dat bine seama (Petru) de cele întîmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis şi Marcu, unde erau adunaţi mulţi laolaltă, şi se rugau. A bătut la uşa care dădea în pridvor; şi o slujnică, numită Roda, a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru: şi de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înlăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porţii. „Eşti nebună! “ i-au zis ei. Dar ea stăruia şi spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau: „Este îngerul lui. “Petru însă bătea mereu. Au deschis, şi au rămas încremeniţi cînd l-au văzut. (Fapte 12:12-16)

Un text care confirmă faptul că îngerii nu sunt legați de anumite persoane, ci au anumite funcții, este textul de la Geneza 48:16, unde Iacov binecuvântează pe Efraim și pe Manase, fiii lui Iosif, ca să fie binecuvântați de îngerul care l-a izbăvit pe el de orice rău:

Îngerul, care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvinteze pe copiii aceştia! Ei să poarte numele meu şi numele părinţilor mei, Avraam şi Isaac, şi să se înmulţească foarte mult în mijlocul ţării!” (Genaza 48:16)

Având în vedere că îngerii au poziții și funcții diferite și nu sunt legați de o anumită persoană, putem înțelege că îngerii copiilor sunt o categorie de îngeri care se îngrijesc de copii.