Cum să fii un învăţător care formează ucenici?

Chemarea fiecărui învăţător al Cuvântului lui Dumnezeu este să formeze ucenici ai Domnului Isus Hristos, oameni care Îl urmează în toată voia Lui. Cu părere de rău, în trupul lui Hristos – Biserica, totdeauna au fost puţini învăţători dar şi mai puţini sunt cei care formează ucenici. În articolul de azi vin să împărtăşesc câteva sfaturi pentru învăţătorii care doresc şi caută să formeze ucenici, deci, cum să fii un învăţător care formează ucenici?

învăţător care formează ucenici

Învaţă pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu

Chiar dacă îţi pare straniu că spun aceasta, sunt mulţi învăţători care cunosc că sunt chemaţi să-i înveţe pe oameni Sfintele Scripturi, dar ei vorbesc mai mult din alte cărţi, sau opiniile proprii, decât din Biblie. Domnul Isus a spus odată oamenilor care au crezut în El:

Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi. (Evanghelia după Ioan 8:31)

Fii conştient de marea poruncă a Mântuitorului

Înainte de înălţarea sa la cer Domnul Isus a spus:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. (Evanghelia după Matei 28:19-20)

Toţi creştinii suntem trimişi până la marginile pământului ca să le spunem oamenilor din toate popoarele despre Mântuitorul nostru şi mântuirea oferită de El tuturor, prin har, prin credinţă. Dar, nu este suficient doar să le spunem. El ne-a dat poruncă să facem ucenici şi aceasta este un proces lung care implică mult efort, dedicare şi pasiune din partea noastră.

Măsoară eficienţa ta ca şi profesor după maturiratea şi lucrarea ucenicilor

Apostolul Pavel a scris:

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloace de amăgire; ci credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. (Efeseni 4:11-16)

Chemarea noastră ca şi învăţători este să-i creştem pe oameni în cunoaşterea personală a Domnului Isus Hristos şi pe măsura maturizării lor spirituale, aceşti oameni se vor implica în lucrarea de slujire. Învaţă pe oameni să slujească celorlalţi din trupul lui Hristos. Ajută pe ucenici să înveţe a face tot ceea ce faci tu şi dacă se poate mai mult.

Un lucru important despre cum să fii un învăţător care formează ucenici este:

Un învățător care formează ucenici nu căuta să impresionezi pe ucenici

Aceasta este o cursă rea în care cad mulţi învăţători. Ei vor să impresioneze pe oameni în loc să-i înveţe. Profesorii care impresionează au mai mult succes la oameni, dar ei rareori formează ucenici. Ei caută să impresioneze cât mai mulţi oameni, să vorbească în faţa mulţimilor dar nu au răbdare să stea într-un loc ca să înveţe pe oameni cu răbdare şi să-i facă ucenici ai Domnului. Apostolul Pavel ne avertizează despre acest pericol când îi scrie lui Timotei:

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvâtul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndreaptă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute; şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist, şi împlineşte-ţi bine slujba. (II Timotei 4:1-5)

Învăţătorul care umblă în credincioşie înaintea lui Dumnezeu nu va căuta să aibă cât mai mulţi admiratori care aleargă după el să-l asculte în orice loc, nu va căuta să spună lucruri care să-i impresioneze pe oameni. Nicidecum. Învăţătorul care îşi înţelege chemarea va căuta să facă ucenici, investind în oameni pentru creşterea lor spirituală şi va măsura eficienţa sa ca şi învăţător după felul cum se transformă caracterele oamenilor şi măsura în care ei slujesc altora în trupul lui Hristos în Evanghelie. Dumnezeu să ne ajute să facem UCENICI.