International Media School – impresii frumoase și un bagaj plin de cunoștințe

Vara aceasta am învățat cum să folosesc Mass-Media pentru lărgirea Împărăției lui Dumnezeu. Pe parcursul doar a 2 luni am învățat foarte multe lucruri interesante, importante și necesare.

Ziua începe cu studiu biblic

Studierea zilnică a Cuvîntului lui Dumnezeu după metoda inductvă este unul din scopurile propuse de această școală. Dis-de-dimineață orele noastre începeau cu studierea Bibliei pentru ca să formeze în noi o disciplină și un obicei bun pe care vreau să-l continui în timpul anului. Adevărurile pe care le învățam zi de zi erau atît de esențiale, pe care fiecare creștin trebuie să cunoască, dar eu nu le cunoșteam. Timp de 2 luni am studiat 4 cărți:

Dumnezeule, exiști?

În acest curs am studiat ”Evanghelia după Ioan” care are ca scop să prezinte divinitatea lui Hristos și numai crezînd în El ca fiind Fiul lui Dumnezeu, putem moșteni viața veșnică.

Sens interzis, Iona!

Am învățat că neascultarea aduce consecințe și că Dumnezeu iartă păcatele noastre dacă ne cerem iertare de la El, căci El este un Dumnezeu milos și plin de îndurare.

Ezra și Hagai

Am văzut cum Dumnezeu s-a implicat în istoria poporului lui Israel. Știu că Dumnezeu are un plan pentru fiecare și El veghează la împlinirea acestui plan. În urma studierii acestui curs, am luat o decizie ca să îmi adîncesc privirile în Cuvîntul lui Dumnezeu, să împlinesc și să învăț pe alții.

Doamne, vreau să Te cunosc

Acest studiu m-a ajutat să văd cum Dumnezeu se descoperă oamenilor în diferite circumstanțe. Acum, știu că Dumnezeu are mai multe nume din cauza că un nume arată caracterul Său. O dată ce cunosc numele Lui, eu pot veni la El în orice situație și să stau la adăpost.

Jurnalismul

Într-un timp atît de scurt am învățat cum se scrie o știre, un interviu, un articol lung, cum se lucrează eficient cu rețelele de socializare și poșta electronică. De asemenea, am învățat principii de fotografiere și de filmare, editarea foto și video și multe alte lucruri pe care le-am învățat într-un timp atît de scurt. Vreau să folosesc aceste unelte pentru a le spune oamenilor despre dragostea Domnului Isus care s-a arătat la cruce pentru noi.

Călătorii misionare

Pe parcursul a 2 luni am avut 3 călătorii misionare. Toți studenții se divizau în echipe și trebuia să mergem într-o biserică ca să ajutăm cu ce era nevoie și să prezentăm Școala, să mergem prin sate să spunem Evanghelia. Cea de-a doua misiune era să facem tabără de zi pentru copii într-o localitate unde nu este biserică. Timp de o săptămînă, copiii studiau Cuvîntul lui Dumnezeu și ajutau părinții acasă. Cea de-a treia călătorie presupunea ca echipele să extragă cîte un bilețel unde era indicată localitatea în care trebuia să mergem fără bani și să găsească unde să stea timp de 3 zile. Eu cu echipa mea am mers în s.Gangura și Dumnezeu ne-a binecuvîntat foarte mult acolo. Din toate călătoriile misonare am învățat să mă încred mai mult în Dumnezeu, căci El se îngrijește.

Festivalul ”Precept Ministries Moldova” 2014

Am participat la acest festival unde am studiat cursul Ezra și Hagai. Sora Mia și fratele Costel Oglice ne-a învățat mai multe principii pe care trebuie să le cunoască un lider în lucrare. În fiecare seară erau prezentate mărturiile cu lucrările care se fac în Moldova și după fiecare mărturie eram tot mai încurajată de felul cum lucrează Dumnezeu în viețile altor oameni. 

O echipă frumoasă de profesori

Profesorii care ne-au predat, toți sunt oameni dedicați lui Dumnezeu care Îl slujesc pe El prin intermediul Mass-Media. Fiecare din ei au încercat la maxim să ne transmită lucrurile importante pe care noi ca jurnaliști trebuie să le cunoaștem. Dar mai mult ca atît, ei ne-au învățat cum să folosim aceste lucruri pentru răspîndirea Evangheliei.

Vreau să mulțumesc tuturor care au investit în mine pe parcursul acestor 2 luni și mă rog ca Dumnezeu să vă răsplătească pentru toată munca pe care ați depus-o în fiecare student.