Ce rol au întâlnirile în realizarea unei căsătorii fericite? (11 argumente)

În viaţa oamenilor și a popoarelor intervin multe lucruri care, încetul cu încetul, devin obișnuite, dar care nu sunt neapărat corecte. Unul din aceste lucruri este întâlnirea dintre un băiat şi o fată înainte de căsătorie. Te-a şocat afirmaţia? Ai puţină răbdare să citeşti acest articol până la urmă şi apoi îţi vei face concluzia dacă am sau nu dreptate.

Ce este întâlnirea?

Înainte de a prezenta argumentele, este important să definim termenul “întâlnire”. În acest articol, termenul “întâlnire” se va referi la timpul când un tânăr şi o tânără, un bărbat şi o femeie, aleg să se întâlnească separat în mod sistematic, pentru a întreţine discuţii şi o comunicare intensă și pentru a petrece timp împreună cu scopul de a se cunoaşte unul pe altul. În cele mai multe cazuri, ele sunt însoţite de atingeri, de sărutări şi, uneori, întâlnirile se pot prelungi pentru ani de zile. Întâlnirile au un caracter intim, în sensul că bărbatul şi femeia, băiatul şi fata preferă să fie doar ei doi, separaţi de restul lumii. Întâlnirile sunt mai mult decât o simplă prietenie pentru că implică sentimente foarte puternice, speranţe şi o aprinsă dorinţă de a fi alături de persoana cealaltă. Termenul “întâlnire” din acest articol nu se referă la timpul pe care băieţii şi fetele îl petrec în acelaşi grup de oameni cum ar fi aceeaşi scoală, aceeaşi clasă, grupă la universitate, aceeaşi biserică, acelaşi loc de muncă, sau un oarecare eveniment unde se întâlnesc mai mulţi oameni. Vă propun să cugetăm împreună la câteva motive şi argumente care ne vor arăta de ce este drept pentru tineri să evite întâlnirile ca să poată avea o căsătorie fericită şi împlinită.

1. Întâlnirile nu au suport biblic

Cât nu este de straniu, dar întâlnirile nu au nici un suport biblic. Nu am găsit în Biblie pasaje, care ar spune unui bărbat sau unei femei că trebuie să aibă o perioadă anumită de întâlniri cu viitorul soţ sau soţie, când se vor cunoaşte unul pe altul mai bine, etc. Aşa spun oamenii, dar nu are nici o temelie biblică şi cum vom vedea mai departe, nu are nici un rezultat pozitiv în ce priveşte cunoaşterea celuilalt.

2. Întâlnirile trezesc sentimente şi dorinţe care nu pot fi împlinite corect decât în căsătorie

Una din frazele cheie repetate în cartea Cântarea Cântărilor din Biblie spune:

Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniţi, nu treziţi dragostea, până nu vine ea. (Cântarea Cântărilor 8:4)

Tocmai sentimentele speciale care le ai faţă de o persoană de sex opus te vor motiva să iniţiezi întâlnirile şi să petreceţi timp împreună. Aceste sentimente nu se vor mulţumi doar cu atât şi dacă eşti un bărbat sau o femeie sănătoasă, vei dori atingeri şi sărutări. Toate aceste numai vor intensifica neîmplinirea ta şi vei arde de dorinţa să întreţii relaţii sexuale cu persoana respectivă. Dacă te pretinzi un bărbat sau o femeie cu integritate şi frică de Dumnezeu, nu vei comite adulter. Totuşi, starea aceasta când eşti sub presiunea unei dorinţe aprinse sexuale nu este confortabilă şi nu este bine să fii într-o aşa stare. Întâlnirile sistematice tocmai trezesc această stare şi o întreţin.

3. Întâlnirile îţi produc griji şi nelinişte

În Epistola I către Corinteni apostolul Pavel a scris:

Dar eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. Cine nu este însurat, se îngrijeşte de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Dar cine este însurat, se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. (1 Corinteni 7:32-33)

Pavel nu se referă aici la a fi afectuos şi a împlini nevoile partenerului când eşti căsătorit, ci la o exagerare pe care o arată oamenii şi o dorinţă egoistă de a plăcea celuilalt, tot din interese proprii, pentru a primi mai mult de la el. De aceea autorul a spus că “cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea”, în sensul de a rămâne dedicaţi deplin Domnului şi a se purta cu nevasta într-un chip înţelept. Dacă priviţi atent în jur, veţi vedea că atât băieţii, cât şi fetele, din moment ce merg la întâlnire sau vor să atragă atenţia unei anumite persoane, încep să facă totul pentru a plăcea acelei persoane. Acestea sunt griji mari care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. El ne vrea să trăim curat şi fără prefăcătorie atât înaintea Lui, cât şi înaintea oamenilor. De altfel, când încep doi tineri să se întâlnească intervin şi anumite conflicte, neînţelegeri şi aceasta îi paralizează pe ambii sau cel puţin pe unul din ei, încât nu mai sunt în stare să se isprăvească bine cu celelalte responsabilităţi, cum ar fi vestirea Evangheliei, şcoală, serviciu, etc.

4. Întâlnirile afectează negativ activitatea şi responsabilităţile tale

În loc să fii preocupat de Evanghelie şi apoi de responsabilităţile pe care le ai la şcoală, la serviciu, mintea ta toată ziua este preocupată de o anumită persoană sau de cuvintele care ţi le-a spus sau nu ţi le-a spus, etc. Nu te poţi concentra să înveţi, nu doreşti să mergi la serviciu şi dacă mergi, faci lucrul fără să-ţi pui inima să-l faci bine. De ce oare să nu foloseşti tot acel timp pe care îl petreci la întâlnire, pentru a învăţa bine o profesie, ca să pui temelia unei condiţii bune viitoarei tale familii? Dacă mergi cumva la întâlnire, fă tu singur o analiză ca să vezi cât de mult au fost afectate activităţile tale şi mai ales responsabilitatea ta. Cum se va reflecta aceasta asupra viitoarei tale familii? Vei putea să te isprăveşti cu responsabilităţile, dacă acum descreşti în loc să creşti în felul cum ţi le îndeplineşti?

5. Întâlnirile sunt piedică în cunoaşterea caracterului unei persoane

Nu crezi? Priveşte atent şi judecă după tine singur. Nu ai observat cum, de când aţi început întâlnirile, te porţi altfel decât eşti în realitate. Tu singur ai devenit un artist neîntrecut şi ai început să joci un spectacol în care vrei să te prezinţi bun, cel mai bun. În cele mai multe cazuri, exact aşa procedează şi cealaltă persoană, pentru că vrea să-ţi placă, dacă are anumite sentimente faţă de tine. Deci, cum vezi, nu vei reuşi să cunoşti adevăratul caracter al acestei persoane. Mai mult aveai să vezi privind dintr-o parte, fără să fi iniţiat întâlnirile.

6. Întâlnirile lucrează mai mult la ruinarea decât la zidirea relaţiei

Când un bărbat şi o femeie au încheiat legământul de căsătorie, ambii ştiu că au responsabilităţi în acest legământ şi nu pot niciodată admite gândul de divorţ sau despărţire. Atunci, însă, când nu sunt căsătoriţi, la orice conflict mai mare (şi de acestea, de obicei, apar multe) cel puţin unul din cei doi începe să se gândească la ruperea relaţiei. Gândul acesta de rupere a relaţiei îşi va face un loc în minte. Când va merge relaţia bine, poate vă veţi căsători şi apoi vor interveni şi momentele de criză, de care nu sunt scutiţi nici un cuplu şi care trebuie depăşite cu înţelepciune şi răbdare. Este mare pericolul că, în acele momente de crize, gândul de despărţire, pe care ai început să-l întreţii încă pe atunci când vă întâlneaţi, va începe să dea de ştire şi să te provoace la divorţ. Şi apoi, dacă nu ai avut putere să stai tare în faţa ispitei de a merge la întâlnire, de ce crezi că vei sta tare în faţa ispitei mai mari de a divorţa? Nu este mai bine să eviţi din start întâlnirile şi gândul despărţirii şi în felul acesta vei împlini în viaţa ta versetul care spune:

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea iesizvoarele vieţii? (Proverbele lui Solomon 4:23)

7. Întâlnirile afectează cumpătarea

Atât băieţii, cât şi fetele, când încep să meargă la întâlnire, încep să înveţe a flirta, adică a face anumite acţiuni prin care atrag atenţia persoanei de sex opus şi aceste acţiuni au şi conotaţie sexuală. Este un fel de joc de cuvinte, de gesturi, etc., pe care oamenii de multe ori îl fac inconştient, pentru a atrage atenţia persoanei de sex opus. Acest joc poartă în el ceva romantic şi trebuie să fie rezervat doar pentru soţul sau soţia ta. Cei ce încep să petreacă timp la întâlniri, încep a practica şi flirtul şi nu mai dau dovadă de cumpătare. Aceasta le va trece în deprindere şi apoi le va aduce multe probleme şi gelozie în căsătorie. Prin faptul că nu mergi la întâlnire, dai dovadă de cumpătare şi aceasta este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

8. Întâlnirile rănesc sentimentele

Dacă un băiat iniţiază întâlnirile, dar nu o cere pe fată în căsătorie, îi răneşte sentimentele şi o pune în nedumerire cu privire la valoarea ei în ochii lui. Dacă se ajunge la atingeri, la sărutări, atât băiatul cât şi fata vor dori o împlinire deplină care poate fi doar în relaţia sexuală. Numai în căsătorie relaţia sexuală aduce deplina bucurie, altfel, lasă vinovăţie şi sentimentul de mizerie în conştiinţa băiatului şi mai ales a fetei şi va aduce ruşine mare lor şi întregii familii. Să aprinzi dorinţele sexuale ale unei persoane şi să le ţii în această tensiune un timp îndelungat este o rănire a sentimentelor. De aceea, nu este bine să iniţiezi sau să accepţi o perioadă de întâlniri cu o persoană de sex opus înainte de căsătorie.

9. Întâlnirile de pun în zona de pericol

Întâlnirile îndelungate, sentimentele puternice, atingerile şi apoi sărutările vă pot face într-o zi să pierdeţi controlul şi să comiteţi adulter. Pericolul este foarte mare şi din moment ce se va întâmpla aceasta, consecinţele vor fi foarte multe şi foarte grave. Conştiinţa vă va fi împovărată cu vinovăţie şi nu veţi putea avea în căsătorie bucuria relaţiei sexuale pe care aţi fi putut să o aveţi dacă vă păstraţi curaţi până în ziua nunţii, a încheierii legământului înaintea lui Dumnezeu.

10. Întâlnirile aduc nume rău

Chiar dacă aţi ales să vă întâlniţi şi doar să discutaţi, chiar dacă vă puneţi anumite limite în relaţia voastră, întâlnirile vă vor face nume rău. Cine vă va crede că nu întreţineţi deja şi o relaţie sexuală imorală? Nu vedeţi în ce lume trăim, unde, de la prima sau a doua întâlnire tinerii acceptă să întreţină relaţii sexuale? Cei necredincioşi vor judeca despre tine tot aşa şi în felul acesta îţi faci nume rău ţie, persoanei cu care petreci timp la întâlnire, părinţilor tăi, bisericii şi Domnului Isus Hristos, al cărui Nume spui că Îl porţi şi Îl mărturiseşti.

11. Întâlnirile tinerilor afectează negativ pe părinţii lor

Din moment ce încep întâlniri care continue o perioadă îndelungată, sau poate şi mai rău, când băiatul lor se întâlneşte azi cu o fată, mâine cu alta, etc., părinţii nu se poate să nu devină îngrijoraţi. Se pot aştepta la orice şi însăşi faptul că copilul lor petrece timp îndelungat cu o persoană de sex opus le aduce ruşine în faţa bisericii şi a oamenilor. Nu este bine şi corect să faci ruşine părinţilor tăi. Alege mai bine să ai un caracter integru şi să te păstrezi curat în gânduri şi acţiuni, ca să ai o căsătorie fericită şi să aduci numai bucurie tuturor şi slavă lui Dumnezeu. Nu iniţia şi nu accepta să petreci timp la întâlniri.

Nu încape îndoială că îţi pui întrebarea: „Bine, dar dacă nu merg la întâlnire, cum mă voi căsători atunci?” Iată un sfat bun. De asemenea vă recomand cartea „Sfaturi din Biblie pentru tineri” care este pusă acum la dispoziția cititorilor și în format eBook.

Dar tu ce poți spune despre întâlniri din experiența ta și a altora?

NOTA: Acest articol este o revizuire și cuplare a articolelor „Întâlnirile și căsătoria fericită” publicat în două părți în anul 2007 de același autor.