Cine este întâiul născut al morții? (Iov 18:13)

Întrebare:

La ce se referă versetul din Iov 18:13? Cine este întâiul născut al morții? „Mădularele îi sunt mistuite unul după altul, mădularele îi sunt mâncate de întâiul născut al morţii.” Despre ce fel de moarte este vorba? De ce i se spune întâiul născut al morții?

Cartea lui Iov a fost scrisă în versuri și abundă cu figuri de stil, cum de fapt toată vorbirea în Orient și acum și mai ales în acele vremuri este plină de aceste figuri de stil. Expresia „întâiul născut al morții” este o figură de stil și se referă la boala care duce la moarte.

Barnes, în comentariile sale arată că  întâiul născut în Biblie totdeauna simbolizează puterea și tăria și aceasta se vede și în următorul text din cartea Geneza:

Ruben, tu, întâiul meu născut, puterea mea şi pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie şi întâiul în putere, (Geneza 49:3)

Același autor, Barnes, spune că arabii chiar și în zilele noastre consideră că bolile sunt copii ai morții.

Nu mai există o altă referință în Biblie unde să fie menționată expresia „întâiul născut al morții” și nici să se dea o altă explicație. Iar textul la care ați făcut referință confirmă că expresia „întâiul născut al morții” se referă la boală, pentru că despre el se spune că mistuie mădularele unul după altul și le mănâncă.

Vă invit să citiți următoarele articole în care este prezentată perspectiva biblică asupra bolilor și cauzei lor:

Ce spune Biblia despre cauza bolilor?

De ce întârzie vindecarea de la Dumnezeu?

Cum să încurajezi o persoană bolnavă de cancer?

Cum să ridici duhul celui bolnav de moarte? (7 sfaturi)