Influenţa mediului înconjurător asupra inimii umane

 Despre influenţa mediului înconjurător asupra inimii umane
influenţa mediului înconjurător asupra inimii umane

15 octombrie este ziua când toţi bloggerii sunt îndemnaţi să fie solidari şi să transmită lumii un mesaj important. Subiectul mesajului din acest an este “Protecţia mediului înconjurător”. În acest articol vreau să-mi expun opinia despre influenţa mediului înconjurător asupra inimii umane, ce efect are mediul înconjurător asupra inimilor noastre?

Sfânta Scriptură ne relatează următorul caz din viaţa lui Isus şi a ucenicilor Săi:

Atunci nişte Farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la Isus, şi I-au zis: “Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? Câci nu-şi spală mânile când mănâncă.” Drept răspuns, El le-a zis: “Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Câci Dumnezeu a zis: “Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”, şi “Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreşit cu moartea.” Dar voi ziceţi: “Cine va zice tatălui său sau mamei sale: “Ori cu ce te-aş putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu, nu mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa”. Şi aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Făţarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, când a zis: Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.” (Evanghelia după Matei 15:1-9)

Imediat după această dispută cu Fariseii şi cărturarii…

Isus a chemat mulţimea la Sine, şi a zis: “Ascultaţi, şi înţelegeţi: Nu ce întră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea suprcă pe om.” (Evanghelia după Matei 15:10-11)

Pentru că nu au înteles ce vrea să spună cu această frază ucenicii s-au apropiat de Isus şi…

Petru a luat cuvântul, şi I-a zis: “Desluşeşte-ne pilda aceasta.” Isus a zis: “Şi voi tot fără pricepere sunteţi? Nu înţelegeţi că orice întră în gură merge în pântece, şi apoi este aruncat afară în hazna? Dar, ce iese din gură, vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinle nespălate nu spurcă pe om.” (Evanghelia după Matei 15:15-20)

Domnul Isus nu a vrut să spună că nu trebuie să ne spălăm mâinile înainte de mâncare, lucru pe care Fariseii l-au ridicat la nivel de religie şi erau gata să judece un om doar pentru că nu şi-a spălat mâinile. Mântuitorul a vrut să ia atenţia de la lucrurile materiale şi să arate că sunt alte lucruri, de natură spirituală care spurcă pe om şi afectează viaţa lui pe acest pământ şi cea din veşnicie. A mai spus Domnul Isus că aceste lucruri ies din inima omului şi îl spurcă. Dar, înainte ca să iasă din inimă, au intrat în inimă. Sfântul Iacov, autorul epistolei care îi poartă numele a spus în această privinţă astfel:

Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea din mădularele noastre, care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei. (Iacov 3:6)

Alături de Ierusalim era o vale, numită valea lui Ben Hinom. Această vale a fost blestemată din pricina idolatriei care a fost practicată din abundenţă pe vremuri şi în vremea Domnului Isus a ajuns să fie gunoiştea Ierusalimului. Pentru că acolo erau duse toate gunoaiele şi balega animalelor din oraş, totdeauna avea loc oxidarea lentă şi fumega. Erau câinii hoinari şi un miros urât. Domnul Isus a folosit cel mai des această imagine a gunoiştei de lângă Ierusalim pentru a arăta realităţi despre viaţa de după mormânt a celor care nu s-au pocăit. Iacov a folosit imaginea gunoiştei din valea Ben Hinom (Gheenei) ca să arate cum inima omului ajunge să fie afectată de tot gunoiul spiritual al acestei lumi, ca apoi să afecteze limba, adică vorbirea şi aşa să aprindă roata vieţii, adică tot cursul vieţii.

În timp ce toate statele, guvernele şi multele organizaţii sunt preocupate de protecţia mediului înconjurător, atât de puţină atenţie, sau mai drept vorbind nici o importanţă nu se dă gunoiului spiritual din jurul nostru care afectează grav pe oameni, le răneşte şi le distruge vieţile. Reviste şi ziare unde este promovată imoralitatea direct sau subtil, filme unde imoralitatea şi infidelitatea este prezentată a fi “romantică”, panourile publcitare prin care autorităţile oraşului nostru au hotărât să mai adauge la gheena spirituală a oraşului. Toate aceste afectează grav inimile oamenilor. Un exemplul proaspăt este minorul de 15 ani care a plătit un killer cu 4000 dolari pentru ca să-i ucidă părinţii. De unde s-a luat această crimă în inima lui? De la gunoiştea spirituală din jurul nostru care acţinonează şi împrăştie moarte şi distrugere prin toate canalele. Despre influenţa mediului înconjurător asupra inimii umane înţeleptul Solomon ne-a avertizat în cartea Proverbelor:

Păzeşte-ţi inima mai mult de cât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. (Proverbele lui Solomon 4:23)

Există atât de multe lucruri rele în jurul nostru, în mediul înconjurător, care ne afectează grav inima, adică gândirea noastră. Cum să ne protejăm şi să ne curăţim inima de aceste influenţe rele? Dumnezeu a dat răspunsul prin gura împăratului David care a zis:

Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! (Psalmul 119:11)

Începe şi tu astăzi să cercetezi Sfintele Scripturi şi astfel, să strângi în inimă adevărul Cuvântului lui Dumnezeu care îţi poate curăţi şi proteja inima, adică gândirea, de gunoiul spiritual al acestei lumi. Veghează şi păzeşte-şi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii!