Indecenţa este imoralitate şi nu "normalitate"

Încă prin anul 2004 au început să apară pe străzile oraşului Chişinău panouri publicitare pe care erau imagini cu caracter indecent pronunţat . Locuitorii acestui oraş au scris multe scrisori adresate Primăriei, prin care au cerut eliminarea acestor panouri. Eu de asemenea am scris o astfel de scrisoare împreună cu familia mea. Am apreciat foarte mult discernământul primarului interimar de atunci D-ul. Vasile Ursu care a intervenit imediat cu acţiuni drepte. Am rămas nedumerit şi întristat să privesc acest reportaj la ProTV, pe care vă rog să-l vizionaţi, înainte ca să-mi expun părerea cu privire la cele ce se întâmplă.

Nu putem admite ca imoralitatea să fie promovată la nivel oficial

Primarul actual D-ul. Dorin Chirtoacă a spus: “Ceea ce ţine de moralitate este un lucru care se discută nu la nivel oficial…”. Fraza aceasta ne lasă într-o totală nedumerire cu privire la valorile şi discernământul care stau în spatele ei. În toate vremurile moralitatea a fost un lucru care s-a discutat, s-a promovat şi s-a apărat la nivel oficial. Ce ne aşteaptă dacă am ajuns vremuri când moralitatea a ajuns să fie considerată a fi un subiect “tabu” sau care nu trebuie discutat la nivel oficial. Pe de altă parte, imoralitatea este promovată la nivel oficial – dovadă fiind panourile acestea publicitare indecente. Şi dacă nu ar fi început să fie promovată indecenţa la nivel oficial prin aceste panouri, nu ar fi dat naştere la astfel de reacţii din partea oamenilor de bună credinţă şi care îşi întemeiază viaţa pe valorile morale. Tocmai când este atacată moralitatea, a apărut o necesitate să apărăm valorile ei la nivel oficial, ceea ce intenţionăm să facem şi mai departe.

Lui Dumnezeu îi place frumosul

O altă frază spusă de D-ul Dorin Chirtoacă, pentru a apăra panourile cu imagini indecente a fost: “Ce este frumos şi lui Dumnezeu îi place…”. Să vedem ce spune Dumnezeu în privinţa acestor imagini de pe panouri, care sunt considerate de primar “frumoase”. La Epistola I a lui Pavel către Timotei Dumnezeu învaţă pe femei să fie “îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială” (1 Timotei 2:8) .Când o femeie este îmbrăcată în chip cuviincios, aceasta va face atât pe soţul ei, cât şi pe orice alţi bărbaţi din jur să o privească şi trateze cu respect, pentru că şi îmbrăcămintea ei este o expresie a respectului care îl are faţă de cei din jur şi mai ales faţă de bărbaţi. Femeile din imaginile de pe aceste panouri, de cele mai multe ori, sunt îmbrăcate necuviincios şi cum s-a exprimat fostul primar interimar D-ul. Vasile Ursu “cu două sensuri”, dar mai pronunţat este al doilea sens, adică cel sexual. Astfel, imaginea mare de pe magazinul UNIC avea o femeie în care orice bărbat recunoştea invitaţia obraznică la desfrâu a unei femei stricate. Da, nu greşesc, a unei femei stricate. Pentru că o femeie înţeleaptă va face această invitaţie la dragoste doar soţului ei şi nu se va expune niciodată în faţa altor bărbaţi. Despre felul de îmbrăcăminte al femeilor de pe acel panou Dumnezeu spune că este “îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată” (Proverbele lui Solomon 7:10).

Grijă de şoferi sau de familii?

Comentatoarea de la ProTV, pe o notă sarcastică, i-a atribuit D-lui Vasile Ursu părerea că ar fi luat această decizie, ca să-i protejeze pe şoferi. Este o practică urâtă, folosită de cei de la ProTV, de a influenţa publicul în direcţia dorită şi de obicei aceasta este una care urmăreşte distrugerea valorilor umane. D-ul Vasile Ursu, în calitate de primar interimar, a luat aminte la multele scrisori care au fost trimise de cetăţeni printre care am fost şi eu. În pericol este pusă nu doar atenţia şoferilor, ci şi siguranţa famililor care şi aşa sunt într-o stare şubredă din pricina migraţiei şi mai ales a necredinţei în Dumnezeu. De altfel, nu este secret care este reacţia bărbaţilor când privesc aceste panouri. Dacă este un bărbat înţelept este nevoit să plece ochii pentru a-şi proteja inima şi relaţia cu propria soţia. Dacă este unul limitat în ce priveşte înţelepciunea sau care nu are discernământ în această privinţă, va “admira” femeile de pe panouri şi le va compara cu soţia. Dacă a mai şi avut vre-o neînţelegere neînsemnată cu soţia, sau dacă soţia lui nu arată ca cele din imaginile de pe panouri, va fi ispitit să se gândească sau să caute relaţie cu o femeie ca cea de pe panoul publicitar. În nici un caz nu va fi motivat să cumpere ştrampi sau alte produse care sunt reclamate în felul acesta. Imaginile de pe aceste panouri în nici un caz nu sunt inteţionate să motiveze pe femei a cumpăra produsele respective. Scopul lor este seducerea bărbaţilor şi drept urmare, distrugerea familiilor. Aceste panouri provoacă mintea bărbaţilor la necredincioşie faţă de soţiile lor. Domnul Isus a spus:

Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Evanghelia după Matei 5:28)

Imaginile de pe aceste panouri tocmai pentru aceasta sunt intenţionate, să le prezinte pe femeile străine în aşa fel ca să-i facă pe bărbaţi să le poftească şi apoi, să preacurvească cu ele în inima lor. De la preacurvia săvârşită în inimă nu mai este mult până la înfăptuire. De altfel, nu este îmtâmplător faptul că Domnul Isus a vorbit imediat după aceste versete despre divorţ, arătând că imoralitatea este cauza principală care duce la divorţ. Interesaţi-vă care sunt statisticile cu privire la divorţ. Panoruile publicitare cu imagini indecente vin să mai adauge la acest dezastru.

ProTV manipulează cu telespectatorii în promovarea imoralităţii

Pe lângă faptul că au vorbit sarcastic la orice acţiuni corecte ale primarului anterior cu privire la panourile publicitare, autorii reportajului au fost peste măsură de părtinitori în felul lor de a prezenta opinia oamenilor. Au pus tocmai trei opinii în sprijinul panourilor şi una impotrivă. Apoi, au ales trei femei să vorbească pro şi un bărbat împotrivă, ca să arate că decizia primarului anterior a fost un fel de a “asupri pe femei”. Dacă chiar au decis să pună în reportaj patru opinii, de ce nu au ales să fie două opinii pro şi dou împotrivă, apoi să fie doi bărbaţi şi două femei la fiecare din acele opinii? Răspunsul este simplu. Cei de la ProTV aplică aritmetica manipulării cu publicul şi acesta este un mare rău. Prea puţini sunt cei care sesizează manipularea lor. Nu te lăsa manipulat.

Ce poţi face pentru a împiedica manipularea şi răspândirea imoralităţii?

În primul rând, trebuie să iai o atitudine personală şi să nu stai indiferent. Din moment ce ai luat această atitudine, trebuie să ţi-o exprimi oriunde se poate face aceasta. Scrie mesaje Primarului, Prim-ministrului, Preşedintelui, celor de la ProTV, consilierilor din Consiliul Municipal, pentru care ţi-ai dat votul şi cere-le să-ţi apere drepturile, valorile şi familia. Dumnezeu să ne dea discernământ în toate şi o inimă bună şi tare când este vorba de a lua acţiuni.