Închinarea în duh și adevăr- referință la duhul omului sau la Duhul lui Dumnezeu?

Întrebare:

Închinarea în duh și în adevăr este aceasta o referință la duhul omului sau la Duhul lui Dumnezeu? 

În discuția cu femeia samariteancă despre adevărata închinare din Evanghelia după Ioan 4:23-24 Domnul Isus i-a spus: 

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, cînd închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.”

Închinarea adevărată este vitală și reală în inima creștinului născut din Dumnezeu (Ioan 1:13) și se bazează pe înțelegerea caracterului și Cuvântului lui Dumnezeu. În închinare trebuie să existe duh și adevăr. Închinarea în duh este opusul unei închinării exterioare. Este opusul formalismului gol și a tradiționalismului fals. Este opusul închinării bazate pe înțelegerea greșită a caracterului lui Dumnezeu. Adevărată închinare vine dintr-o inimă care iubește doctrina Cuvântului lui Dumnezeu.   

Când Isus spune: „Adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și adevăr”, unii interpreți consideră că “duhul” din acest pasaj se referă la Duhul Sfânt. Pe când alți interpreți cred că “duhul” din aceste versete se referă la duhul omului transformat de Duhul lui Dumnezeu. S-ar putea ca în înțelegerea lui Isus Hristos aceste două interpretări să nu fie departe una de alta. În Ioan 3:6, atunci când Domnul Isus îi vorbește lui Nicodim despre nașterea din nou, El face legătură dintre Duhul lui Dumnezeu și duhul omului.

“Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.” (Ioan 3:6) 

“Dicționarul complet al cuvintelor Noului Testament, Zodhiates, S. (2000). Chattanooga, TN: AMG Publishers” spune: În Ioan 4:23, 24, „în duh și în adevăr” înseamnă cu o minte sinceră, cu o inimă curată, nu cu simple ritualuri externe.

Până când Duhul Sfânt nu renaște și transformă duhul nostru, duhul nostru este mort. Numai ceea ce este născut din Duh, este duh. Așa că atunci când Isus spune că închinătorii adevărați se închină Tatălui în duh, El se referea la duhul omului transformat, atins, reînvigorat prin Cuvânt de Duhul lui Dumnezeu. 

Pentru o înțelegere profundă a Evangheliei după Ioan vă recomand să studiați cursurile: „Dumnezeule, exiști?”, „Ioan partea I”, și „Ioan partea II”.