Inaugurarea casei de rugăciune a bisericii Vestea Bună Strășeni

Sărbătoare mare la biserica Vestea Bună din Strășeni. Circa 300 de persoane au venit să împărtășească bucuria inaugurării casei de rugăciune în cadrul evenimentului, care a avut loc duminica trecută. Maturi și copii au fost martori ai grijei lui Dumnezeu, care a binecuvântat Biserica cu resursele necesare pentru construcția clădirii.

Biserica Vestea Bună a fost plantată în urmă cu 5 ani. În toată această perioadă credincioșii și-au desfășurat serviciile divine și lucrările bisericii pe la case și în spații cu chirie. Nevoia unei încăperi a apărut ca urmare a creșterii numărului credincioșilor dar și a extinderii lucrării. Potrivit pastorului bisericii, Adrian Blajinschi, clădirea nu este un scop în sine dar un instrument prin care să se poată ajunge cu Evanghelia la un număr mai mare de oameni.

Nicolae Vozian, președintele Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Republica Moldova a transmis felicitări din partea frațietății baptiste și a urat bisericii multiplicare continuă.

Piatra de temelie a bisericii Vestea Bună din Strășeni a fost pusă în anul 2017. Un rol important în procesul construcției l-a jucat Misiunea Biblică din Moldova, care a contribuit cu multiple resurse materiale și brațe de muncă la edificarea clădirii.

Sărbătoarea dedicării casei de rugăciune a fost un eveniment plin de emoții, mai cu seamă pentru cei ai casei. Membrii bisericii locale, dar și prieteni din alte biserici locale au lucrat din greu pentru ca visul să poată deveni realitate.

VO6 Sărbătoarea a culminat cu o rugăciune a slujitorilor. Ei au cerut binecuvântarea lui Dumnezeu peste toate lucrările care se vor desfășura în incinta noii clădiri. Potrivit lui Vasile Filat, pastorul Bisericii Buna Vestirea Chișinău, binecuvântarea lui Dumnezeu va fi direct proporțională cu felul în care credincioșii bisericii Vestea Bună vor pune timp pentru studierea Sfintelor Scripturi și aplicării celor învățate.