În vizită la biserica „Calea Vieții” din Philadelphia, SUA

Săptămâna trecută am avut binecuvântarea să vizităm împreună cu soția pe frații noștri creștini din orașul Philadelphia, statul Pennsylvania, SUA. La solicitarea pastorului bisericii „Life Way”, Veniamin Mishin, am predat un seminar pentru studenții Institutului de Studiu Biblic Inductiv din acest oraș și creștinii bisericii pe care o păstorește.

 

Am reușit să parcurgem 4 din cele 6 lecții ale cursului ” Cum să fii un mentor după voia lui Dumnezeu”, alcătuit de Mia Oglice și să vedem exemplele frumoase de mentorare lăsate de Avram, apostolul Pavel, Mardoheu și Naomi. Mare mi-a fost bucuria să-i întâlnesc la seminar pe mulți din prietenii noștri care au locuit înainte la Chișinău. 

Unul din scopurile venirii noastre a fost întâlnirea cu Karl Stanislavovichi Sedletschi –  ex-episcopul Uniunii Bisericilor Evanghelice Baptiste din Moldova. În prezent lucrez asupra unei Istorii a Baptiștilor din Moldova și în procesul cercetărilor am dorit să mă întâlnesc cu acest slujitor care a condus bisericile baptiste din Moldova timp de 19 ani ( din 1973 până în 1992). Am avut mare bucurie să ne vedem cu primul nostru pastor Vasile Cociubai, care ne-a condus cu mașina la casa unde locuiesc Karl și Polina Sedlețchi. 

Fratele Karl și sora Polina ne-au primit cu multă bucurie și ne-au povestit lucruri interesante pe care doresc să le împărtășesc cu cititorii acestui portal. Născut în Ucraina, Karl Sedlețchi, în timpul foametei din 1932-1933 a fost exilat împreună cu părinții și cu alți 6 frați și surori în satul Kazanka din Kazahstanul de Nord. Motivul exilării a fost acela că în casa părinților se adunau creștinii pentru închinare. Era o situație atât de grea în Siberia că timp de 3 ani nu au văzut pâine. Apoi, când au primit învoire să se întoarcă acasă, a venit la Cernăuți unde a început să predice Evanghelia și a avut câteva dezbateri publice cu ateiștii, după care a fost din nou exilat împreună cu soția și cei 3 copii pentru alți 5 ani în Pavlodar, Kazahstan. Când au fost eliberați, nu li s-a permis să se întoarcă în Ucraina și au venit în Moldova unde în anul 1973 a fost ales în calitate de prezbiter-superior (старший пресвитер) al Uniunii Bisericilor Evanghelice Baptiste din Moldova și a slujit timp de 19 ani în această poziție. 

Știam că fratele Karl a scris o autobiografie și am venit cu speranța să primesc de la el o copie. Mare mi-a fost suprinderea când pe lânga copia acestui manuscris am primit și alte materiale vechi de care nici nu mă gândeam că mai pot fi găsite undeva. Fratele Karl le-a păstrat și sistematizat cu multă grijă. Mă rog acum să mă ajute Dumnezeu în scrierea Istoriei Baptiștilor din Moldova și invit cititorii să mă susțină în rugăciuni pentru această lucrare și, dacă cunoașteți sau dispuneți de documente și izvoare la acest subiect, ajutați-mă să fac rost de ele. 

Duminică am fost invitat să predic la Biserica „Life Way” și ne-am bucurat să avem o părtășie frumoasă și să fim primiți cu multă căldură de păstor, de prietenii vechi și de biserica întreagă. Dumnezeu să-i binecuvânteze și să le dea mult har și un rod bogat pentru Împărăția Cerurilor!