În ce zi a săptămânii a fost răstignit Domnul Isus?

Întrebare:

Domnul Isus a spus că va sta în inima pământului trei zile și trei nopți (Matei 12:40). Totuși, dacă Domnul Isus a fost răstignit într-o zi de vineri, iar duminică dimineața era deja înviat, înseamnă că El a fost în inima pământului doar două nopți (vineri spre sâmbătă și sâmbătă spre duminică) și o zi întreagă (sâmbătă). Este o contradicție în Biblie sau noi ceva nu înțelegem corect?

Este adevărat că dacă Domnul Isus ar fi fost răstignit într-o zi de vineri, atunci s-ar primi că El a stat în inima pământului doar două nopți și o zi sau dacă am socoti și ziua de vineri, atunci ar fi două zile și două nopți. De ce se crede că Domnul Isus a fost răstignit într-o zi de vineri? Pentru că în toate Evangheliile se specifică că Domnul Isus a fost răstignit în ziua pregătirii dinainte de Sabat. Astfel, este logic să concludem că Domnul Isus a fost răstignit într-o zi de vineri.

Cînd s-a înserat – fiindcă era ziua Pregătirii, adică, ziua dinaintea Sabatului. (Marcu 15:32)

Era ziua Pregătirii, și începea ziua Sabatului. (Luca 23:54)

Domnul Isus a fost răstignit în ziua Pregătirii Paștelor

Totuși, Evanghelia după Ioan ne dă un detaliu, care nu este evident în celelalte Evanghelii. Evanghelistul Ioan specifică că era ziua Pregătirii pentru sabatul de Paști:

Au adus pe Isus de la Caiafa în odaia de judecată: era dimineața. Ei n-au intrat în odaia de judecată, ca să nu se spurce și să poată mânca Paștele. (Ioan 18:28)

Era ziua Pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea.  (Ioan 19:14a)

De frică să nu rămînă trupurile pe cruce în timpul Sabatului, căci era ziua Pregătirii, și ziua aceea de Sabat era o zi mare, Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierile picioarelor celor răstigniți, și să fie luați de pe cruce. (Ioan 19:31)

Din Evanghelia după Ioan vedem că se vorbește despre un Sabat deosebit: „și ziua aceea de Sabat era o zi mare”, scrie evanghelistul Ioan. Deci, nu era un Sabat obișnuit. După Lege, prima zi a sărbătorii Azimilor, care venea după noaptea în care se mânca mielul de Paști, era o zi de sărbătoare cu o adunare sfântă, adică o zi de Sabat (Levitic 23:5-7). Respectiv, Domnul Isus a fost răstignit în ziua Pregătirii pentru Sabatul de Paști, iar Paștele la evrei nu era legat de o zi anume din săptămână, ci de o dată anume, așa că în fiecare an putea fi sărbătorit în diferite zile a săptămânii:

În luna întîia, în a patrusprezecea zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paștele Domnului. Și în a cinsprezecea zi a lunii acesteia, va fi sărbătoarea azimilor în cinstea Domnului; șapte zile să mîncați azimi. În ziua întîia, să aveți o adunare sfîntă: atunci să nu faceți nici o lucrare de slugă. (Levitic 23:5-7)

Cumpărarea miresmelor între două Sabate

Un alt detaliu care ne ajută să înțelegem în ce zi a săptămânii a fost răstignit Domnul Isus, este cumpărarea și pregătirea miresmelor de către femei. S-ar părea că este un detaliu nesemnificativ, dar dacă urmărim când au fost cumpărate și pregătite miresmele pentru ungerea trupului Domnului Isus, vom vedea că între îngropare și înviere au fost minim trei zile: două zile de Sabat și o zi obișnuită între ele. De ce? Pentru că miresmele au fost cumpărate și pregătite după ce a trecut ziua de Sabat, dar după ce le-au pregătit s-au odihnit în ziua de Sabat după Lege: deci, a fost o zi de Sabat înainte de a fi cumpărate și pregătite miresmele și o altă zi de Sabat după ce le-au cumpărat și le-au pregătit:

După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalina, Maria, mama lui Iacov, și Salome, au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis de dimineață, pe când răsărea soarele. (Marcu 16:1-2)

Era ziua Pregătirii, și începea ziua Sabatului. Femeile, cari veniseră cu Isus din Galilea, au însoțit pe Iosif; au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, s-au întors, și au pregătit miresme și miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, și altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis de dimineață, și au adus miresmele, pe cari le pregătiseră. (Luca 23:54-24:1)

Deci, am avea așa o ordine a evenimentelor:

Miercuri – Ziua Pregătirii pentru Sabatul de Paști (sărbătoarea Azimilor) în care a fost răstignit Domnul Isus

Joi  – sabatul de Paști din prima zi a sărbătorii Azimilor

Vineri – zi obișnuită în care femeile au cumpărat miresme și le-au pregătit ca să se ducă să ungă trupul Domnului Isus

Sâmbătă – femeile s-au odihnit după Lege

Duminică sau întâia zi a săptămânii – femeile s-au dus la mormânt să ungă trupul Domnului Isus și nu L-au găsit

Având în vedere că spre sfârșitul nopții între Sabat și prima zi a săptămânii Domnul Isus nu mai era în mormânt, putem trage concluzia că Domnul Isus a stat în inima pământului trei zile și trei nopți:

Trei zile:

  1. joi
  2. vineri
  3. sâmbătă

Trei nopți:

  1.  Miercuri spre joi
  2.  Joi spre vineri
  3.  Vineri spre sâmbătă

Astfel, putem trage concluzia că Domnul Isus a fost răstignit într-o zi de miercuri, în ziua pregătirii pentru Sabatul de Paști, adică prima zi a sărbătorii Azimilor, care era o zi de Sabat cu o adunare sfântă.