Despre implicarea pastorilor în viaţa politică a ţării

După publicarea articolului A venit vremea să se implice creştinii adevăraţi în politică (10 motive), am primit mai multe comentarii, în care îmi este solicitată părerea despre implicarea pastorilor în viaţa politică a ţării. În acest articol doresc să împărăşesc câteva gânduri cu privire la acest subiect.

Politica este murdară

Afirmația este a multor oameni şi aceasta serveşte motivaţie sau, mai drept vorbind, piedică pentru ei de a se implica în activitatea politică. Ca şi în orice alt domeniu al vieţii şi activităţii umane, calitatea caracterelor celor implicaţi în aceste activităţi se răsfrânge asupra calităţii activităţilor. Dacă am ajuns vremuri când mulţi profesori de la universităţi sunt corupţi şi cer mită de la studenţi, nu putem spune prin aceasta că studiile la universitate sunt un lucru murdar. Tot aşa, dacă un mare număr de medici au ajuns corupţi şi nu vor să te ajute până nu plăteşti sau nu dai mită, aceasta nu înseamnă că spitalul sau sistemul ocrotirii sănătăţii este un lucru rău. Noi ştim că sunt învăţători şi medici oneşti, cărora le pasă cu adevărat de oameni şi le slujesc. Tot aşa şi calitatea activităţii politice este determinată de calitatea caracterelor oamenilor implicaţi în această activitate. Biblia spune:

Când le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură; şi când pier cei răi, toţi strigă de veselie. Cetatea se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. (Proverbele lui Solomon 11:10-11)

Neangajarea în politică este o angajare cu efecte politice

Fiecare din noi este cetăţean şi acesta este un termen politic, care implică responsabilităţi politice. Una din aceste responsabilităţi este să mergem la alegeri. Prin votul care îl dăm, luăm partea unui partid sau ale unor idei care vor fi promovate. Prin refuzul de a merge la vot le oferim libertate unora să facă fraude şi, astfel, votul nostru să ajungă a fi folosit de cei ce manipulează şi înşală, să fie al celor pentru care nu ne-am fi dat niciodată votul dacă mergeam la alegeri. Deci, cum vedeţi, fiecare cetăţean este implicat în viaţa politică a ţării şi neangajarea, în aparenţă, este o implicare cu efecte negative. De ce spun toate acestea? Ca să înţelegem că fiecare pastor este deja implicat şi participă la viaţa politică a ţării, tot aşa cum o face şi fiecare din cetăţeni.

Creştinii aşteaptă direcţii de la pastorii lor când este vorba de a-şi da votul

Lucrul acesta s-a văzut foarte pronunţat la ultimele alegeri locale, când oamenii erau într-o nedumerire totală. Unele partide au înţeles lucrul acesta şi acum au şi început să pună presiune pe liderii religioşi şi să-i manipuleze pentru a se asigura de sprijinul lor la alegerile din 2009. În contextul acesta, liderii bisericii trebuie să dea dovadă de neprihănire, integritate şi discernământ, să nu dea voie a fi folosiţi de alţii în scopuri rele. Pentru a da direcţii corecte oamenilor, pastorii trebuie să cunoască starea lucrurlor în viaţa politică a ţării, să înţeleagă această stare din prisma Cuvântului lui Dumnezeu şi astfel să o prezinte creştinilor.

Pastorii au responsabilitatea să asigure prezenţa mesajului lui Dumnezeu la luarea deciziilor importante pentru ţară

În primele secole ale bisericii creştine, când au fost scrise cărţile ce fac parte din Noul Testament, creştinii nu aveau posibilitatea şi nici măcar nu-şi închipuiau că pot ajunge în poziţiile de conducere ale statului. Mesajul Evangheliei, însă, trebuia să ajungă şi la cei din conducerea statului şi la acea etapă lucrul acesta putea fi realizat doar prin prigoanele pe care aveau să le sufere creştinii, aşa cum a spus Isus:

Luaţi seama la voi înşivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătoreşti, şi veţi fi bătuţi în sinagogi; din pricina Mea veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, pentru ca să le slujiţi de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. (Evanghelia după Marcu 13:9-10)

Dacă la acea etapă mesajul putea ajunge la cei din conducere doar cu preţul prigoanelor şi suferinţelor, cu atât mai mult trebuie pastorii de azi să folosească dreptul oferit de Constituţia ţării fiecărui cetăţean pentru a ajunge la cei din conducere şi pentru a asigura o bună, vie şi relevantă prezentă a mesajului lui Dumnezeu la luarea deciziilor importante în Parlamentul ţării.

Pastorii trebuie să protejeze Biserica lui Dumnezeu de certurile de partide

Este un lucru foarte urât să vezi cum, mai ales în perioada campaniei electorale, reprezentanţii diferitor partide varsă murdărie cât pot de mult unii împotriva altora. Lucrul acesta aduce numai amărăciune şi ură. Creştinii nu pot şi nu trebuie niciodată să ia parte la astfel de fapte ale întunericului, mă refer la acest fel de certuri cu învinuiri nedrepte şi bârfeli rău intenţionate. Tocmai pentru a proteja biserica de acest fel de certuri şi bârfeli, sunt de părerea că este bine pentru pastori să nu fie membri ai unui partid politic, cel puţin în condiţiile şi partidele pe care le avem în Moldova la momentul scrierii acestui articol.

Pastorul nu poate să abandoneze propovăduirea mesajului Evangheliei şi să propage platforma unui partid politic, care este în contradicţie cu Cuvântul lui Dumnezeu

Noi suntem chemaţi să propovăduim Cuvântul lui Dumnezeu, pe Domnul Isus şi să-i învăţăm pe oameni a trăi credinţa creştină în toate aspectele vieţii. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l ducem tuturor şi de la tribuna Parlamentului ţării trebuie să fie prezentată poziţia Cuvântului lui Dumnezeu cu privire la fiecare întrebare, decizie şi lege care este în discuţie. Dacă un pastor nu va face acest lucru, nu văd rostul pentru el să ajungă în conducerea ţării.

Nu putem accepta ca Parlamentul să adopte legi privitoare la biserică, familie şi moralitate fără participarea slujitorilor bisericii

Anul acesta a fost discutată Legea Cultelor care priveşte nemijlocit biserica, dar în Parlamentul ţării nu a fost prezent niciun pastor care să poată analiza fiecare punct al legii din perspectiva Bibliei. Acum, asupra tuturor creştinilor vine un nor negru, mă refer la Proiectul Legii Nediscriminare, care este foarte rău intenţionată împotriva bisericii, preoţilor, a familiei şi împotriva tuturor oamenilor. Acum cercetez proiectul de lege şi voi reveni în curând cu prezentarea şi explicaţii detaliate ale acestor intenţii. Creştinii trebuie să depună tot efortul pentru a promova în Parlamentul ţării preoţi înţelepti, integri şi hotărâţi.

Să ne rugăm cu toţii ca Dumnezeu să ne ajute să avem în Parlament oameni integri şi tari, creştini care vor prezenta poziţia Cuvântului lui Dumnezeu la luarea deciziilor.