Ce să faci când nu-ți poți ierta tatăl?

Întrebare:

Din copilărie am văzut cum tatăl o bătea pe mama. Niciodată nu am înțeles de ce proceda astfel, mai ales că, de fiecare dată o făcea aceasta fără să fie în stare de ebrietate. Mereu căuta pricină să se lege de ea și să o învinuiască. La toate lacrimile și întrebările mele “De ce?” primeam același răspuns – “Închide-ți gura”. Când aveam 14 ani a pierdut  apartamentul nostru, jucând la casino și a dispărut. Noi cu mama a trebuit să facem față singure acestei situații. Apoi, peste jumătate de an a apărut. Mama s-a întors la el, dar eu nu am putut să fac aceasta. Deja de cinci ani suntem într-o astfel de relație. Acum el, stă pe spatele mamei, nu lucrează nicăieri, doar mama lucrează și mai are și îndrăzneala să ridice vocea la mama. Sunt disperată. Știu că trebuie să-l iert, dar nu pot și aceasta stare mă apasă. 

Este foarte tristă situația din familia voastră și felul cum a procedat tatăl tău. Înțeleg bine cu ce te confrunți pentru că am trecut și eu prin așa stare. Tatăl meu a fost abuziv în relația cu mama și cu noi. Astfel, mama a murit pe când aveam eu doar 9 ani, iar tatăl s-a recăsătorit cu altă femeie și pe noi ne-a abandonat. Aceasta m-a făcut să am o mare ură pentru el și dorință de răzbunare. Nu credeam că-l voi putea ierta vreodată și starea aceasta mă apăsa greu. Toată ființa mea scotea în evidență această durere și povară din suflet până când am intrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos și am experimentat adevărata iertare a lui Dumnezeu.

Trebuie să înțelegi că tatăl tău este robul păcatului ca și toți oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Patimile care au pus stăpânire pe el l-au făcut să piardă casa la casino și să procedeze așa cum ai scris. Nu este bine că nu comunici cu el de 5 ani. Lipsa de comunicare nu aduce o rezolvare a problemei. Trebuie să iai inițiativa și să mergi să vorbești cu el ca să-l ajuți să înțeleagă starea și să se pocăiască. Numai că dacă nu l-ai iertat în inima ta și dacă nu ai compasiune față de el, nu cred că într-așa o stare îi vei putea fi de ajutor. Ba chiar mă tem că atunci când vei începe să discuți cu el poți agrava și mai mult situația.

De aceea, primul lucru pe care te îndemn să-l faci este să începi a studia Sfintele Scripturi și caută cu tot dinadinsul și insistența să înțelegi ce este Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos și apoi intră în acest legământ. Trebuie mai întâi să-ți ceri iertare de la Dumnezeu pentru ura pe care o porți acum în inimă și pentru toate păcatele tale. Trebuie să înțelegi și să experimentezi iertarea lui Dumnezeu. Atunci când te vei naște din nou, vei primi și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu  și împreună cu Duhul Sfânt va fi turnată în inima ta și dragostea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere omenească și prin care îți va fi ușor să-l ierți deplin pe tatăl tău și pe toți oamenii care ți-au greșit  și să nu le mai porți ură și pică în inimă.

Fiind odată la un curs internaținal pentru lideri,  profesorul ne-a predat o lecție despre iertare. El a citit următorul text din Biblie:

Atunci Petru s’a apropiat de El, şi I -a zis: “Doamne de cîte ori să iert pe fratele Meu cînd va păcătui împotriva mea? Pînă la şapte ori?”Isus i -a zis: ,,Eu nu-ţi zic pînă la şapte ori, ci pînă la şaptezeci de ori cîte şapte. Deaceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala, şi i-au adus pe unul, care îi datora zece mii de galbeni. Fiindcă el n’avea cu ce plăti, stăpînul lui a poruncit să -l vîndă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui, şi tot ce avea, şi să se plătească datoria. Robul s’a aruncat la pămînt, i s’a închinat, şi a zis: “Doamne, mai îngăduieşte-mă, şi-ţi voi plăti tot.” Stăpînul robului aceluia, făcîndu -i-se milă de el, i -a dat drumul, şi i -a iertat datoria. Robul acela, cînd a ieşit afară, a întîlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă, care -i era dator o sută de lei. A pus mîna pe el, şi -l strîngea de gît, zicînd: “Plăteşte-mi ce-mi eşti dator.” Tovarăşul lui s’a aruncat la pămînt, îl ruga, şi zicea: “Mai îngăduieşte-mă, şi-ţi voi plăti.”Dar el n’a vrut, ci s’a dus şi l -a aruncat în temniţă, pînă va plăti datoria. Cînd au văzut tovarăşii lui cele întîmplate, s’au întristat foarte mult, şi s’au dus de au spus stăpînului lor toate cele petrecute. Atunci stăpînul a chemat la el pe robul acesta, şi i -a zis: ,Rob vicelan! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m’ai rugat. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine?” Şi stăpînul s’a mîniat şi l -a dat pe mîna chinuitorilor, pînă va plăti tot ce datora. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.” (Matei 18:21-35)

După citirea textului, profesorul ne-a întrebat cum am fi procedat noi în cazul când cineva avea să împrumute o astfel de sumă mare de bani de la noi și să nu o întoarcă. Unii au spus că i-ar fi luat toate averile, alții că i-ar fi cerut toată viața să întoarcă puțin câte puțin, cât ar fi putut, etc. Când a ajuns rândul meu, am spus că l-aș fi iertat și nu i-aș mai fi cerut nimic. Unora din colegi pe semne că le-a părut cam “prea spiritual” răspunsul meu, iar unii chiar au făcut glume. Atunci, le-am spus că nici o bogăție nu poate fi egalată cu viața mamei mele și copilăria distrusă a mea și a surorilor mele. Toate acestea ne datora tatăl nostru și eu i-am purtat o mare ură. Dar în ziua când am crezut din toată inima în Domnul Isus Hristos, am primit o iertare desăvârșită de la Dumnezeu și puterea să-mi iert tatăl. Cred că dacă am primit eu o astfel de iertare de la Dumnezeu și dacă am primit putere să iert pe tatăl meu, aveam să am iertare și pentru cazul în care cineva mi-ar fi datorat o astfel de sumă și nu avea să fie în stare să mi-o întoarcă.

Trebuie să experimentezi iertarea lui Dumnezeu în viața ta și apoi să-ți ierți tatăl. Vei spune că mai întâi el trebuie să-și ceară iertare ca să-l ierți. Da, ar fi ideal ca el să-și ceară iertare mai întâi, dar până atunci tu trebuie să fii gata să-l ierți și să-l ierți în inimă. Fără iertare nu vei fi în stare să-l ajuți. Doar după ce-l vei ierta în inima ta, vei putea și va trebui să reiai relația cu el și să începi a-i vorbi despre dragostea lui Dumnezeu care poate să-i schimbe și lui viața și să-i dea iertare veșnică.

Nu sunt sigur dacă mama ta s-a întors să locuiască cu tatăl din pricina că l-a iertat cu adevărat, sau din pricina slăbiciunii ei în această relație. Faptul că tatăl tău se poarte în continuare la fel ca mai înainte mă face să cred pe a doua. Trebuie să o ajuți și pe mama să înțeleagă iertarea lui Dumnezeu și apoi împreună să-l ajutați pe tatăl să-și înțeleagă păcatul ca să ceară iertarea și mila lui Dumnezeu și să fie mântuit. Așa să vă ajute Dumnezeu.