Trebuie să ceri iertare atunci când nu eşti vinovat?

Întrebare:

Când nu ești vinovat și, totuși, știi că cineva are ceva împotriva ta, trebuie să ceri iertare? Şi dacă ai cerut iertare și ai primit ceartă și ocară, ce trebuie să faci?

Trebuie să ceri iertare atunci când nu eşti vinovat?Dacă nu eşti vinovat nu ai pentru ce să ceri iertare

Dacă s-a întâmplat un conflict atunci cineva poartă vina şi dacă îţi asumi vina atunci când nu-ţi aparţine şi de fapt o poartă altcineva, prin aceasta îl faci pe cel vinovat să nu-şi mai vadă şi să nu-şi recunoască vina ca să se pocăiască. Biblia nu ne învaţă să ne cerem iertare pentru păcate care nu ne aparţin. Tocmai de aceea se pare că ai şi primit înapoi ceartă şi ocară când ai mers să-ţi ceri iertare fără să fii vinovat. Persoana vinovată s-a simţit şi mai arogantă şi nu se mai vede vinovată din moment ce ţi-ai cerut iertare fără să porţi o vină.

Cere-ţi iertare pentru vina ta

În acelaşi timp, este foarte important să faci o bună analiză a conflictului în care ai fost prins şi să vezi are îţi este partea de vină şi apoi să-ţi ceri iertare pentru greşelile şi păcatele comise.

Iniţiază împăcarea

Scriptura ne învaţă să venim totdeauna cu iniţiativa împăcării, tot aşa cum a făcut şi Dumnezeu:

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. (Romani 5:8)

De aceea a spus Domnul Isus:

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! (Matei 5:9)

Tot în vestita predică de pe munte Domnul Isus a explicat această fericire de a fi împăciuitor  astfel:

Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.” Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei. Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul. Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă. Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ. (Matei 5:21-26)

Vreau să atrag atenţia la câteva momente importante din acest text:

  • Cuvintele ofensatoare provoacă mânie, conflicte şi supărare şi omul lui Dumnezeu trebuie să excludă astfel de cuvinte din vocabularul său şi să nu ofenseze pe nimeni.
  • Dacă am spus cuvinte care au provocat mânie, supărare şi conflicte, caută cât poţi de repede să-ţi ceri iertare. Mergi la persoana respectivă şi cere-ţi iertare pentru ce ai vorbit.
  • Dacă amânăm să ne cerem iertare, supărarea şi conflictul vor creşte şi vor aduce consecinţe mai rele pentru noi, dar şi ne strică mărturia noastră frumoasă de creştini.

Şi dacă eşti respins când vii cu iniţiativa împăcării?

Dumnezeu ne spune:

Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine. (Romani 12:17-21)

Fă tot ce atârnă de tine pentru a restabili pacea şi a trăi în pace cu persoana cu care aveţi conflict. Dacă a respins orice iniţiativă a ta, nu înceta să te rogi pentru el sau ea. Nu te răzbuna niciodată, ba invers, oricând ţi se va ivi un prilej să-i faci bine, profită de acel prilej şi fă-i bine, pentru că în felul acesta vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul ei sau al lui. A grămădi cărbuni aprinşi înseamnă a trezi conştiinţa cuiva, a-l face să se simtă rău pentru felul cum te-a tratat până atunci şi, astfel, să-l facă să-i pară rău pentru comportamentul lui/ei greşit.