Hristos a înviat! Să trăim cum a trăit Isus!

Domnul Isus Hristos a înviat! Viața Lui ne aduce și nouă viață. Dumnezeu ne aduce la viață împreună cu Hristos atunci când Îl primim în inimă și ne naștem din nou. Ce mare har! Dumnezeu să ne ajute să ne trăim viața cu inimile pline de recunoștință, iar în aceste zile de sărbătoare să-i ajutăm pe oameni, să-i rugăm fierbinte să se împace cu Dumnezeu!

”Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.” (1 Ioan 2:6)

Să ne ajute Dumnezeu să trăim înflăcărați de exemplul Domnului Isus, să privim țintă la El, Căpetenia Mântuirii noastre și să trăim ca El în vorbire, în fapte, în dedicarea față de oameni, în insistența predicării Împărăției lui Dumnezeu și în rugăciune.

Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. (Romani 6:4-5)