Cum a hotărât Dumnezeu mai dinainte cine să fie mântuit şi cine nu? (Romani 8:29-30)

Întrebare:

Care este înţelesul pasajului din Epistola către Romani 8:29-30? Cum Dumnezeu a hotărât mai dinainte cine să fie mântuit şi cine nu?

Ca să înţelegem să vedem mai întâi…

Ce spune textul biblic?

Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi. Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit. (Romani 8:29-30)

Este oare nedreptate în Dumnezeu?

Nicidecum! Unii oameni scot acest pasaj din contextul lui şi al întregii Scripturi şi spun că nu contează alegerea omului să fie mântuit sau nu, pentru că aceasta ţine în întregime doar de Dumnezeu. Cel Preînalt este Atotştiutor şi aceasta înseamnă că El cunoaşte totul ce a fost în trecut, ce se întâmplă în prezent şi ce se va întâmpla în viitor. El cunoaşte în cele mai mici detalii totul despre fiecare om. Persoana lui Dumnezeu şi felul cum El cunoaşte lucrurile este mult presus capacităţii noastre de cunoaştere, aşa cum este scris în cartea Psalmilor prin David:

Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul. Ştii când umblu şi când mă culc, şi cunoşti toate căile mele. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte şi-Ţi pui mâna peste mine. O ştiinţă atât de minunată este mai presus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o pot prinde. (Psalm 139:1-6)

Dumnezeu a cunoscut mai dinainte alegerea noastră

Textul din Epistola către Romani 8:29-30 spune că Dumnezeu a ales pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte şi aceasta pentru că El a cunoscut mai dinainte felul cum vom răspunde noi la chemarea Lui să fim mântuiţi. Chemarea însă a fost făcută tuturor şi…

Fiecare este responsabil de alegerea pe care o face cu privire la mântuirea personală

Domnul Isus a spus în discuţia cu Nicodim:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” (Ioan 3:16-21)

Cum vedeţi, alegerea îi aparţine fiecărui om iar Dumnezeu, cunoaşte mai dinainte alegerile pe care le vom face noi. Aceasta nu înseamnă că El alege pentru noi. Noi şi numai noi suntem responsabili. El a făcut totul pentru că a dat ce a avut mai scump, pe singurul Său Fiu pentru ca oricine (repet, oricine) crede în El, să nu piară ci să aibă viaţă veşnică.

Care este alegerea ta? Ce aştepţi tu să mai facă Dumnezeu pentru tine ca să alegi să fii mântuit? Ţi se pare prea puţin ce a făcut? Dacă nu te-ai pocăit până în prezent şi dacă n-ai încheiat legământ cu Domnul Isus ca să primeşti iertarea păcatelor, tu şi numai tu eşti responsabil pentru aceasta. Nu amâna şi pocăieşte-te azi, chiar în clipa aceasta.