Ce scop au homosexualii în acţiunile lor de informare în masă?

homosexualii Imediat când homosexualii din Moldova au primit drepturi din partea guvernului ţării noastre, au înregistrat la Ministerul Justiţiei organizaţia numită Centrul de informaţie „Gender-Doc-M”. Sub pretext că ar fi discriminaţi, ei insistă cu multă vehemenţă să „informeze” masele despre practicile lor şi pentru aceasta merg să facă seminare prin şcoli, armată, poliţie şi culmea, insistă să facă parada homosexualilor pe piaţa Marii Adunări Naţionale. De ce?

Expunerea oamenilor la desfrâu îi face să accepte şi să practice

Marshall K. Kirk şi Erastes Pill dau singuri pe faţă scopurile lor în articolul The Overhauling of Straight America, publicat în anul 1987 în revista homosexualilor Guide Magazine. Printre sfaturile pe care le dau ei celorlalţi homosexuali scrie:

Vorbiţi despre homosexuali şi homosexualitate pe cât este posibil de des şi în gura mare. Principiul din spatele acestui sfat este simplu: aproape orice comportament începe să pară normal dacă eşti expus suficient de timp la el faţă în faţă şi când îţi vorbesc despre acest comportament persoanele care te înconjoară.

Autorii spun adevăr când zic că orice comportament începe să pară normal şi aceasta vor ei, ca o societate întreagă la început să accepte homosexualii și homosexualitatea ca şi un lucru normal şi nu cum spune Biblia că este o urâciune, un lucru scârbos şi împotriva firii. Întrebarea este, de ce colaboratorii Ministerului de Justiţie nu realizează acest principiu simplu ca să nu îngăduie acceptarea termenului „orientare sexuală” în proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea discriminării, prin care homosexualilor le vor fi oferite deodată toate drepturile „la pachet”. Legea aceasta le va permite să elaboreze programe de învăţământ şi apoi, sub pretext de combatere a discriminării, homosexualii vor veni în toate instituţiile de învăţământ din ţară şi vor vorbi pe cât se poate de des şi în gura mare despre desfrâul lor. Ca rezultat copiii şi nepoţii noştri vor accepta comportamentul lor. Sodomiţii nu sunt discriminaţi la noi, ci ei vor să li se ofere o lege prin care vor putea să vorbească „despre homosexuali şi homosexualitate pe cât este posibil de des şi în gura mare” aşa ca practicile lor „să pară normale” după ce oamenii vor fi „expuşi suficient de timp” la aceste urâciuni. Nu putem admite un astfel de proiect de lege.

Dumnezeu ne avertizează despre realitatea principiului

În Sfintele Scripturi Dumnezeu ne avertizează de nenumărate ori despre faptul că atunci când un comportament imoral şi criminal ajunge să fie tolerat de societate, va ajunge să se răspândească şi să fie acceptat şi practicat de mulţi. Când Dumnezeu cerea penalizarea criminalilor şi a imoralilor spunea în concluzie:

Să scoţi astfel răul din mijlocul tău. (Deut.13:5, 17:7, 17:12, 19;19)

În vremurile Vechiului Testament răspândirea practicilor imorale şi criminale era pedepsită cu moartea tocmai pentru a scoate răul din mijlocul poporului şi pentru ai proteja de efectele grave care aveau să urmeze în cazul când ar fi fost tolerate.

Noul Testament ne relatează despre Apostolul Pavel cum a aflat despre un imoral care s-a strecurat în biserica din Corint şi care întreţinea relaţii sexuale cu mama lui vitregă. Fiind conştient de realitatea principiului că „orice comportament începe să pară normal dacă eşti expus suficient de timp la el faţă în faţă şi când îţi vorbesc despre el persoanele care te înconjoară”, Apostolul le-a scris Corintenilor:

Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de acelea, care nici chiar la păgâni nu se pomenesc; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său. Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta, să fi fost dat afară din mijlocul vostru! Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu Duhul, am şi judecat, ca şi când aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În Numele Domnului Isus, voi şi duhul meu, fiind adunaţi laolaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am hotărât că un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? (1 Corinteni 5:1-6)

Apostolul cerea ca acel desfrânat să fie exclus din biserică şi creştinii să nu mai întreţină nici un fel de relaţii cu el tocmai pentru a nu accepta şi prelua comportamentul lui imoral. Creştinii din Corint l-au exclus din biserică şi potrivit cu cele scrise în a 2 Epistolă a lui Pavel către Corinteni, se pare că omul care trăia în incest cu mama vitregă, s-a pocăit şi s-a dezis de la imoralitatea lui.

Sodomiţii stăruie să capete această lege pentru că prin intermediul ei apoi vor putea opri pe oricine va încerca să se opună sau să spună ceva când ei vor veni în şcoli şi în orice instituţii să vorbească „des şi în gura mare”. Oamenii care doresc şi vor dori să oprească acest mare rău sunt învinuiţi de homofobie, de fascizm, etc, iar potrivit cu noua lege vor fi supuşi la mari amenzi sau chiar băgaţi la închisoare.

Scopul final al propagandei homosexuale este acceptarea şi practicarea sodomiei de către întreaga societate

În acelaşi articol Kirk şi Pill scriu:

Acceptarea noului comportament în cele din urmă va aduce după sine un număr de urmaşi care vor practica (homosexualitatea) sau vor accepta aceasta (homosexualitatea). Cineva poate va fi ofensat de acest lucru nou (homosexualitatea) la început. Mulţi oameni, în vremurile trecute, rămâneau indignaţi pentru moment când auzeau despre tinerii care au ales să umble goi, sau să mănânce bomboanele „goldfish”, sau de relaţiile sexuale premaritale. Dar dacă tânărul nostru voinic va fi supus unei presiuni mici de a se comporta la fel, iar comportamentul luat în discuţie prezintă puţin pericol pentru securitatea lui fizică şi financiară, el se va deprinde repede cu acest comportament şi viaţa va merge înainte. Cei sceptici încă ar mai putea să dea nedumeriţi din cap şi să gândească că „oamenii au înnebunit în aceste vremuri”, dar cu timpul obiecţiile lor vor deveni mai mult subiect de contemplare, le vor aborda mai filozofic şi mai puţin emoţional.

De ce colaboratorii de la Ministerul Justiţiei nu realizează pericolul la care supun naţiunea întreagă prin acest proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea discriminării?