De ce a interzis Dumnezeu purtarea hainelor țesute din două feluri de stofă?

Am privit dezbaterea la care au participat Doru Cârdei, pastorul Bisericii Penticostele „Filadelfia” și Angela Frolov care a reprezentat centrul de informare GenderDoc-M. Dorind să-i facă pe oameni să „se deprindă” (cum a spus de două ori) cu homosexualii (și cu homosexualitatea) doamna Frolov a încercat să submineze afirmațiile Bibliei, întrebându-l pe pastorul Cârdei de ce și el și ceilalți creștini poartă haine țesute din două stofe, căci Biblia interzice așa ceva. Întrebarea este provocatoare și, chiar dacă nu se dorește un răspuns din partea celor care au adresat-o, se cere să fie răspunsă. Deci…

De ce Dumnezeu le-a interzis celor din poporul Israel să poarte haine țesute din două feluri de stofă? 

De ce Dumnezeu a interzis doua haine de stofa?

 

Prima dată găsim această poruncă în Levitic 19:19 și scrie astfel:

Să păziţi legile mele. Să nu împreunezi vite de două soiuri deosebite; să nu semeni în ogorul tău două feluri de seminţe; şi să nu porţi o haină ţesută din două feluri de fire. (Levitic 19:19) 

A doua oară aceeași poruncă este meționată în cartea Deuteronom astfel: 

Să nu semeni în via ta două feluri de seminţe, ca nu cumva să întinezi şi rodul seminţei pe care ai semănat-o şi rodul viei. Să nu ari cu un bou şi un măgar înjugaţi împreună. Să nu porţi o haină ţesută din felurite fire, din lână şi in unite împreună. (Deuteronom 22:9-11) 

Poruncile lui Dumnezeu aveau aplicație practică. În cazul semințelor de două feluri, spune că felurile diferite de plante se vor afecta negativ unul pe altul. Tot așa și cu înjugarea la același plug a unui bou și a unui măgar avea să facă deosebit de complicat lucrul atât pentru măgar cât și pentru bou, deoarece ei se doesebesc și ca putere și ca înălțime și, în loc să facă munca, se vor chinui unul pe altul. Deci, cum vedeți, Dumnezeu poartă grijă de toată creatura Sa și ne învață și pe noi oamenii să  facem la fel. 

 

Cât ține de haina țesută din lâni și in unite împreună Jonathan Morrow în cartea Think Christianly la pagina 166 citând pe Gordon Fee și Douglas Stuart arată că prin această poruncă Dumnezeu îi oprea pe copiii lui Israel de la angajarea în practicile oculte ale Canaaniților care obișnuiau să încrucișeze diferite specii de animale, plante și stofe ca să le „căsătorească” și astel se închinau zeilor păgâni canaaniți. Țara Canaan unde i-a adus Dumnezeu pe copiii lui Israel era plină de practici păgâne idolatre și imorale și Dumnezeu a dat legi poporului Său Israel tocmai ca să-i protejeze de orice lucru care îi pu atrage în imoralitate și idolatrie. 

 

De altfel, ceva similar este și în Noul Testament. La piețile din orașele romane se vindea carne, cum se face la toate piețele din lumea întreagă. Dar, la acele piețe romane, din orașele unde locuiau creștinii se vindea și carne care a fost închinată idolilor păgâni la temple. De aceea, Apostolul Pavel le-a spus creștinilor când merg la piață să nu cerceteze de unde este carnea, dar dacă au fost anunțați că a fost închinată anterior idolilor (cu toate că un idol nu este nimic), să nu cumpere acea carne și să nu o folosească în alimentație și aceasta ca să nu le dea un prilej păgânilor să creadă rău despre credința creștinilor. 

 

Purtatul hainelor țesute din două feluri de stofă a fost o poruncă care ținea de contextul acelui loc și timp. Nu tot așa este cu homosexualitatea. Acesta este un rău universal, este un păcat și o patimă scârboasă care afectează în aceeași măsură pe toți oamenii din lumea întreagă din toate vremurile când este promovată și tolerată. De aceea, Dumnezeu este foarte categoric în privința acestei necinstiri a trupului care este împotriva firii omenești și condamnarea acestui păcat o găsim în mod repetat atât în Vechiul căt și Noul Testament. 

 

Dar, am și eu atunci câteva întrebări… Dacă am merge după logica întrebării doamnei Frolov înseamnă că furtul poate fi acceptat ca normalitate în societatea noastră și nu mai este actual? Anulăm porunca aceasta? 

Să nu furi. (Deuteronom 5:19)  

Sau poate nu mai este actuală nici porunca aceasta? 

Să nu ucizi. (Deuteronom 5:17)  

Sau poate anulăm și considerăm lipsită de actualitate și pe aceasta? 

Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. (Deuteronom 5:20) 

Îndem și pe doamna Frolov și pe toți oamenii care s-au îndepărtat de la Dumnezeu să se lase de căile lor rele, să asculte șoapta Duhului Sfânt din inima lor și să primească chemarea lui Dumnezeu de a se întoarce la El. Dumnezeu vă iubește și vă dorește mântuirea sufletului. Oricât de mari nu vă sunt păcatele, El este gata să vă primească, să vă ierte și prin Domnul Isus Hristos să vă dea o viață nouă, frumoasă și luminoasă pe acest pământ și apoi, vă va primi în Împărăția Sa. Credeți din toată inima în Domnul Isus și deveniți ucenicii Lui.