De ce genealogia Domnului Isus prezentată în Evanghelia după Matei este diferită de cea prezentată în Evanghelia de la Luca?

Întrebare:

Am o întrebare cu privire la genealogia de la Matei si genealogia de la Luca. De ce aceste 2 genealogii nu sunt identice ?

Este adevărat că genealogia Domnului Isus prezentată de evanghelistul Matei este foarte diferită de cea prezentată de evanghelistul Luca.

Evanghelistul Matei prezintă genealogia Domnului Isus începând de la Avraam până la Domnul Isus, iar evanghelistul Luca începe de la Domnul Isus în sens descendent până la Dumnezeu care l-a creat pe Adam.

Diferența între aceste două genealogii nu este una minoră: comparând aceste două genealogii, observăm că segmentul cuprins între Iosif, soțul Mariei, (mama Domnului Isus) și Împăratul David nu au nimic comun. Potrivit cu genealogia de la Matei, Domnul Isus este urmașul lui David din Solomon (Matei 1:6-7), iar potrivit cu genealogia din Evanghelia de la Luca, Domnul Isus este urmașul lui David din Natan (2 Samuel 5:14).

Cei mai mulți cercetători ai Bibliei sunt de părerea că în Evanghelia după Luca este prezentată genealogia Domnului Isus pe linia maternă, adică a Mariei. La Luca 3:23 scrie despre Domnul Isus că se credea că este fiul lui Iosif, pentru că în realitate El nu putea fi fiul lui Iosif, din moment ce Iosif nu a cunoscut-o pe Maria până nu S-a născut Domnul Isus. Maria a conceput de la Duhul Sfânt.

Isus avea aproape treizeci de ani, când a început să învețe pe norod; și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli,… (Luca 3:23)

Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?`` Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine, și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. (Luca 1:34-35)

Deci, Domnul Isus nu are nimic de a face cu Iosif, afară de faptul că S-a născut din logodnica acestuia. Totuși, din perspectiva omenească, El era fiul lui Iosif, care era un urmaș a lui David. Pe de altă parte, prin Maria, Domnul Isus era un descendent a lui David din Natan.

…fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,… (Luca 3:31)