Ce spune Biblia despre Maica Domnului?

Icoana Maicii Domnului de la Bărboi

Întrebare:

Am o întrebare referitoare la credinţa şi venerarea la nivel foarte înalt pe care o fac creştinii ortodocşi cu privinţă la Maria, mama lui Isus. De ce ei consideră ca a fost virgină până la moarte şi că a înviat din morţi şi s-a înălţat la cer. De ce ei consideră că ea nu a avut copii şi că fraţii lui Isus erau sau ucenici sau copiii lui Iosif din prima căsătorie după care el rămăsese văduv? Doar în Evangheliile lui Matei, Marcu şi Luca sunt menţionate momentele în care fraţi împreună cu Maria au venit la Isus să-l cheme afară? Şi cum se venerează „Maica Domnului” aproape ca şi Dumnezeu când în Vechiul Testament se menţionează că Dumnezeu este Unul Gelos şi nu vrea slava Lui să fie dată nimănui? De ce nu este scris în Biblie foarte concret dacă Maria a mai avut copii după Isus sau nu? Mulţumesc anticipat pentru răspunsul pe care îl voi aştepta cu mare plăcere.

După răstignirea, învierea şi înălţarea Domnului Isus la cer mulţi s-au apucat să scrie diverse lucrări care s-au pretins a fi scrieri sfinte. Dar în Biserică, prin călăuzirea Duhului Sfânt, au fost recunoscute ca şi insuflate de Dumnezeu, doar 27 de cărţi canonice care au fost incluse în Noul Testament. Pe lângă ele au fost multe scrieri care prin conţinutul lor au venit în contradicţie cu cărţile canonice. Aceste scrieri au fost numite „apocrife”, adică scrieri tainice. Ele au dat naştere la multe erezii şi discuţii pe parcursul întregii istorii a Bisericii Creştine. Recent, Dan Brown a folosit câteva din aceste scrieri şi a scris cartea „Codul lui DaVinci” pentru a ataca credinţa creştină.

Creştinii adevăraţi, care au ales să urmeze învăţătura sănătoasă a Domnului Isus Hristos, au la baza credinţei lor cărţile canonice ale Vechiului şi Noului Testament. De aceea, voi răspunde la întrebarea Dvs. doar în baza celor scrise în Sfintele Scripturi, mai concret în Noul Testament unde se găsesc relatările despre Maria, mama lui Isus.

A fost Maria pururea fecioară?

Termenul „pururea fecioară” presupune faptul că Maria a rămas fecioară după naşterea lui Isus Hristos tot aşa cum a fost virgină până la naşterea Lui şi aceasta mai presupune că ea nu a întreţinut nici odată relaţii intime cu soţul ei Iosif şi n-a născut alţi copii. Să vedem ce spune Biblia în acest sens.

Prima relatare o găsim în Evanghelia după Matei:

Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii; de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel” care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi.” Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevasta sa. Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un Fiu. Şi el I-a pus numele Isus. (Matei 1:18-25)

Deci, Maria s-a aflat însărcinată înainte ca să locuiască împreună cu Iosif, adică înainte ca să întreţină relaţii intime cu el şi Iosif n-a cunoscut-o (n-a întreţinut relaţii conjugale cu ea) până ce ea a născut un Fiu.

A mai născut Maria alţi copiii după Isus?

Tot în Evanghelia după Matei ni se relatează următoarele:

A venit în patria Sa şi a început să înveţe pe oameni în sinagogă; aşa că cei ce-L auzeau se mirau şi ziceau: „De unde are El înţelepciunea şi minunile acestea? Oare nu este El fiul tâmplarului? Nu este Maria mama Lui? Şi Iacov, Iosif, Simon şi Iuda, nu sunt ei fraţii Lui? Şi surorile Lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are El toate lucrurile acestea?” (Matei 13:54-56)

Deci Isus a avut fraţi şi surori şi nu spune Scriptura că ar fost ceva neobişnuit în familia lor, că Iosif ar mai fi fost căsătorit înainte, că fraţii lui Isus ar fi fost copiii lui din prima căsătorie, sau că aceştia ar fi fost verişorii lui Isus. Dimpotrivă, oamenii nu vedeau la Isus şi familia lor nimic neobişnuit de alţii. Tocmai de aceea şi se mirau de învăţătura Lui.

Despre învierea şi înălţarea Maicii Domnului

În Noul Testament nu există nici o menţiune specifică referitoare la astfel de evenimente, adică învierea şi înălţarea Mariei.

Cum au procedat Apostolii?

În scrierile Noului Testament nu găsim pe apostoli, sau biserica primară, să o fi venerat pe Maica Domnului, sau să fi fost persoana ei parte importantă componentă din închinarea lor. De ar fi fost aşa, ei nu puteau să treacă cu vederea această practică care este foarte răspândită astăzi.

Fecioara Maria ne îndeamnă să ascultăm de Fiul ei

Când se afla la nunta din Cana şi s-a sfârşit vinul, mama lui Isus le-a spus slugilor să facă tot ce le va spune Isus. Cu siguranţă că acesta rămâne a fi cel mai important mesaj al ei pentru toţi oamenii din toate veacurile. Să ne dăm stăruinţele ca să-L cunoaştem pe Domnul Isus şi să facem tot ce ne spune El. Aşa să ne ajute Dumnezeu.