Foaia de observare a capitolului 3 | Studiu biblic ”Habacuc” | Mia Oglice

”Domnul Dumnezeu este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înîlțimle mele.” (Habacuc 3:19)
La lecția de astăzi vom face o observare, interpretare și aplicare la capitolul 3, versetul cheie al acestui capitol fiind v.19

Articole recomandate: