Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire

Aceasta este a patra fericire spusă de Domnul Isus în predica de pe munte.

Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire , căci ei vor fi săturaţi! (Matei 5:6)

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte noţiunea „neprihănire” cu cuvintele: curăţenie sufletească, nevinovăţie, inocenţă, puritate, candoare, castitate.

În contextul Bibliei, neprihănire înseamnă starea de nevinovăţie înaintea lui Dumnezeu, care poate fi realizată doar prin credinţă din inimă în Domnul Isus Hristos şi prin pocăinţă.

Iată cum a procedat un om flămând şi însetat după neprihănire când a aflat despre Domnul Isus Hristos:

Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate. Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor, căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul acela avea să treacă. Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” Zacheu s-a dat jos în grabă şi L-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau: „A intrat să găzduiască la un om păcătos!” Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.” (Evanghelia după Luca 19:1-8)

Ești tu flămând și însetat după neprihănire ? Cum se manifestă setea şi foamea ta după neprihănire, adică după dreptatea lui Dumnezeu? Cât de mult iubeşti să studiezi Biblia şi să mergi la biserică? Nu te scuza că eşti prea mult prins cu grijile vieţii, pentru că Domnul Isus a spus:

Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Mat 6:31-33)