Când va activa fiara a doua descrisă în Apocalipsa 13:11-17?

Întrebare la articolul “Va fi antihristul evreu ca să se poată întrona la Ierusalim?”:

Voi spuneţi că fiara descrisă în Apocalipsa 13:1-10 apare la începutul perioadei de 3,5 ani. Dar puteţi da vreo explicaţie despre altă fiară descrisă la Apocalipsa 13:11-17, deoarece această fiară nu are niciun loc în acest interval de 3,5 ani?

La drept vorbind mă miră întrebarea, fiindcă chiar din acest capitol se înțelege foarte clar că fiara a doua, care este descrisă la Apocalipsa 13:11-17, va activa în perioada Antihristului și ea este aceea care face ca toți locuitorii pământului să i se închine Antihristului, ea va convinge pe locuitorii pământului să facă o icoană Antihristului (Apocalipsa 13:14), va face ca toţi locuitorii pământului să primească un semn pe mîna dreaptă sau pe frunte şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei (Apocalipsa 13:16-17).

Apoi am văzut ridicîndu-se din pămînt o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintîi înaintea ei; şi făcea ca pămîntul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintîi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvîrşea semne mari, pînă acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pămînt, în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pămîntului prin semnele, pe cari i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pămîntului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorîţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi:mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mîna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. (Apocalipsa 13:11-17)

La Apocalipsa 19 aflăm că această fiară, care făcea ca toți locuitorii pământului să se închine fiarei dintâi și icoanei ei și să primească semnul fiarei (în acest text este numită prorocul mincinos) este prinsă împreună cu Fiara dintâi, adică cu Antihristul, și ambii sunt aruncați de vii în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, arâtând prin aceasta că își vor sfârși activitatea în același timp:

Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pămîntului şi oştile lor, adunate ca să facă răsboi cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui. Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu cari amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei. Amîndoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă. (Apocalipsa 19:19-20)

Pentru o cunoaștere mai profundă a subiectului, vă recomand să studiați cursul Apocalipsa în patru părți.