Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii

Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii

Ultima din fericirile Mântuitorului spune:

Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor (Matei 5:10)

Neprihănire înseamnă nevinovăţie, o stare când eşti îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu. A fi prigonit din pricina neprihănirii înseamnă să fii persecutat pentru că ai ales să trăieşti drept înaintea lui Dumnezeu şi în conformitate cu Cuvântul Lui. Imediat după ce a spus această fericire, Domnul Isus a adăugat:

Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. (Matei 5:11-12)

Chiar dacă pare paradoxal, trebuie să ştie oricine a ales să meargă pe calea lui Dumnezeu, că va fi persecutat. Apostolul Pavel i-a scris ucenicului său Timotei că:

…toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi. (2 Timotei 3:12)

Dacă ai ales să urmezi pe Domnul Isus din toată inima, s-ar putea să fii persecutat chiar de cei din casa ta şi la aceasta s-a referit Domnul Isus când a zis:

Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa. Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui. Cine iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. Cine îşi va păstra viaţa o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga. ( Matei 10:34-39)

Suferă împreună cu Hristos.