Ferice de cei cu inima curată

ferice de cei cu inima curată

A şasea fericire spusă de Domnul Isus în predica de pe munte a fost aceasta:

Ferice de cei cu inima curată , căci ei vor vedea pe Dumnezeu! (Matei 5:8)

Multe lucruri pot afecta rău inima, adică mintea noastră. De aceea, Dumnezeu spune:

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. (Proverbele lui Solomon 4:23)

Fariseii ţineau foarte mult să-şi spele mâinile cu stăruinţă înainte de mâncare, crezând că aceasta afectează starea spirituală. Domnul Isus a zis: „Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.”

Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Desluşeşte-ne pilda aceasta.” Isus a zis: „Şi voi tot fără pricepere sunteţi? Nu înţelegeţi că orice intră în gură merge în pântece şi apoi este aruncat afară în hazna? Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.” (Matei 15:15-20)

Nu cumva ţi-ai otrăvit mintea, inima cu pornografii şi alte rele la care te-ai expus singur sau la influenţa altora? Ştii că prieteniile rele strică obiceiurile bune? Vino la Domnul Isus cu pocăinţă din toată inima ca să-ţi fie schimbată gândirea şi să-l poţi vedea pe Dumnezeu în viaţa ta şi apoi în Împărăţia Lui.