Hristos a înviat! (Felicitare de Paști 2019)

La 15 aprilie, în preajma sărbătorii Învierii Domnului nostru Isus Hristos, într-un teribil incendiu a fost distrusă o mare parte a unui din cele mai mari simboluri creștine din Europa – catedrala Notre Dame. Potrivit poliției, aproximativ 2000 de lăcașuri de cult creștine au fost profanate în ultimii doi ani. În Germania, 4 de astfel de incidente au avut loc luna trecută. Duminica trecută, la 21 aprilie, când creștinii catolici, protestanți și evanghelici sărbătoreau Învierea Domnului Isus Hristos, în Șri Lanca teroriștii islamiști au explodat mai multe clădiri ca să omoare în mod intenționat pe creștinii veniți să sărbătorească Învierea Mântuitorului. Suntem martorii unei aprigi lupte spirituale care a început de mult, de la creație și care se intensifică de la o zi la alta. Omenirea a primit o mare înfrângere când primii oameni au mers împotriva poruncii lui Dumnezeu, căci astfel prin Adam și Eva a intrat păcatul în lume și s-a răspândit asupra noastră, a tuturor. Dar, în dragostea lui mare, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său Isus Hristos  să moară pentru păcatele noastre și a treia zi a înviat. Învierea lui Hristos este cea mai mare biruință a războiului spiritual în care este încadrată lumea vizibilă și cea nevăzută.

Vrăjmașul sufletelor omenești a dorit să înșele din nou omenirea ca să ignorăm sau să nu credem în Învierea lui Hristos ca să nu putem beneficia de darul vieții veșnice și de o înviere asemănătoare cu a Lui. Iată cum a fost:

Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani şi le-au zis: „Spuneţi aşa: ‘Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.” Şi, dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom scăpa de grijă.” Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. (Matei 28:11-15)

Zvonul acesta s-a răspândit nu doar printre iudei. A crescut numărul celor care răspândesc acest zvon, sau care au inventat alte minciuni și au dus pe mulți la pierzare. Respingerea credinței în Domnul Isus și a învățăturii Lui așa cum o găsim scrisă în Biblie înseamnă condamnare la pierzarea veșnică. Vă dorim la acest Paște să credeți din toată inima în Mântuitorul nostru Isus Hristos care a părăsit cerul și a venit pe acest pământ, s-a întrupat și a trăit o viață fără păcat, apoi a murit ca să plătească pentru vina păcatelor tuturor oamenilor și a fost îngropat. A treia zi a înviat și prin aceasta a învins moartea și a demonstrat că este ceea ce a spus – Fiul lui Dumnezeu. Să credem din toată inima în El, să umblăm pe căile Lui și să așteptăm venirea Lui în curând, căci este scris:

Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace. (2 Petru 3:10-14)

Vă invităm să ne zidim împreună sufletește prin cercetarea Sfintelor Scripturi și prin citirea articolelor și vizionarea emisiunilor și a mesajelor publicate în fiecare zi pe portalul http://www.moldovacrestina.md și pe canalul de YouTube “Moldova Creștină”. 

Ne rugăm Domnului să vă binecuvânteze inimile cu multă bucurie sfântă, vi sănătate și prosperitate spirituală ca să vă puteți bucura și de cea  materială. Hristos a înviat!