A fost fecioara Maria crescută la Templu și dată în tutelă lui Iosif?

Întrebare: 

Este adevărat ce scrie ProTV despre Fecioara Maria că a fost crescută la Templu și că a fost dată în tutelă lui Iosif? Citez: „În ziua de BUNA VESTIRE este marcat momentul în care Fecioara Maria din Nazaret, crescută în Templu până la 15 ani și apoi dată în tutela lui Iosif, căci părinții ei muriseră, a fost aleasă de Dumnezeu să-L nască pe Fiul Său și a primit înștiințare prin Arhanghelul Gavriil, sărbătorit pe 26 martie.”  Eu nu-mi amintesc să fie scris așa ceva în Biblie. Vă rog să mă lămuriți. 

 

Este total greșit și antibiblic ceea ce scrie la ProTV și din orice altă sursă nu ar veni. În Biserica ortodoxă veți auzi des această învățătură, dar nu este biblică. Nicăieri în Biblie nu scrie că fecioara Maria ar fi crescut la Templu sau că ar fi fost dată în tutelă lui Iosif. În Biblie (citez din traducerea Bisericii Ortodoxe) scrie astfel: 

Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns.Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. (Evanghelia după Matei 1:18-21) 


Cum poate crede și afirma cineva că Iosif a fost tutorele ei când este clar scris în Biblie că el a fost logodnicul ei și ea a fost logodnica lui care urma să-i fie soție. De ce ar mai fi dorit Iosif să o lase dacă ea nu i-ar fi fost logodnică? Afirmația aceasta o fac cei care vor să ne convingă că Maria a fost veșnic fecioară, o altă învățătură total greșită și nebiblică, căci Maria a mai avut copii și Biblia spune că Iosif nu a întreținut cu ea relații intime până ea nu a născut pe Isus, primul ei copil. Aceste istorisiri închipuite despre nașterea miraculoasă a Mariei și consacrarea ei la Templu și fecioria ei veșnică sunt luate dintr-o scriere apocrifă numită Evanghelia lui Iacov și care cu siguranță că nu a fost scrisă de Iacov, căci vorbește cu totul contrar textului celorlalte patru Evanghelii canonice pe care le găsim în Noul Testament și nici unul din ucenicii lui Isus care au purtat numele Iacov nu ar fi făcut așa ceva. 

Dacă acceptă cineva învățătura că Maria a fost consacrată la Templu, că a fost dată în tutelă lui Iosif și că a rămas veșnic fecioară, prin aceasta nesocotește Cuvântul lui Dumnezeu și-l dă la o parte. Să avem frică de Dumnezeu și să nu stricăm Cuvântul Lui veșnic, căci Domnul Isus a spus că oricine va nesocoti măcar o iotă (cea mai mică literă din alfabatul ebraic în care a fost scris Vechiul Testament) va fi chemat cel mai mic în Împărăția Cerurilor. Iar la încheierea cărții Apocalipsa este scris: 

Şi eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele proorociei acestei cărţi: De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta; Iar de va scoate cineva din cuvintele cărţii acestei proorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieţii şi din cetatea sfântă şi de la cele scrise în cartea aceasta. (Apocalipsa 22:18-19) 

 

Să nu trecem peste aceste cuvinte și să-i avertizăm pe toți care se încumetă să facă aceasta.