A avut Domnul Isus fraţi de trup?

Întrebare:

Am auzit păreri diferite: unii spun că Domnul Isus a avut fraţi, iar alţii zic că nu. Ce spune Biblia în acest sens?

Domnul Isus a avut fraţi

Da, Domnul Isus a avut fraţi şi Biblia menţionează de multe ori aceasta. Evanghelistul Matei scrie:

Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată că mama şi fraţii Lui stăteau afară şi căutau să vorbească cu El. Atunci cineva I-a zis: „Iată, mama Ta şi fraţii Tăi stau afară şi caută să vorbească cu Tine.” (Matei 12:46-47)

Cartea Faptele Apostolilor ne relatează că ucenicii, după înălţarea Domnului Isus:

Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda, fiul lui Iacov. Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui. (Faptele apostolilor 1:13-14)

Cunoaştem numele fraţilor lui Isus

Evanghelistul Marcu ne relatează chiar şi numele fraţilor lui Isus:

Isus a plecat de acolo şi S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau: „De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată? Şi cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui? Nu este Acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sunt surorile Lui aici între noi?” Şi găseau o pricină de poticnire în El. (Marcu 6:1-3)

Deci, Domnul Isus a avut şi fraţi şi surori.

Domnul Isus a fost conceput de la Duhul Sfânt

Toţi aceşti fraţi şi surorile Domnului Isus au fost doar pe linia maternă, pentru că Tatăl Domnului Isus este Dumnezeu, pe când a celorlalţi fraţi şi surori este Iosif.

Poţi deveni fratele lui Isus

Evanghelistul Luca ne relatează următoarele:

Mama şi fraţii lui Isus au venit la El; dar nu puteau să-I vorbească din pricina norodului. Cineva I-a spus: „Mama Ta şi fraţii Tăi stau afară şi vor să Te vadă.” Dar El, drept răspuns, a zis: „Mama Mea şi fraţii Mei sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlinesc.” (Luca 8:19-21)

Vezi ce spune Scriptura? Dacă asculţi Cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlineşti în viaţa de zi cu zi, devii şi tu fratele sau sora Mântuitorului. Dumnezeu să te ajute să fii astfel.