Fără credinţă în Dumnezeu viaţa nu mai are sens

Întrebare:

O fată din liceul unde învăţ a lăsat un bilet cu mesajul: „Nu mai cred în Dumnezeu” şi apoi s-a sinucis. Avea doar 18 ani. Ce părere aveţi despre aceasta? Eu cred că şi-a pierdut şi ultima speranţă, şi-a dat seama că viaţa nu are rost fără Dumnezeu şi a decis să-şi ia viaţa. Este adevărat că viaţa este un continuu zbucium, că oamenii sunt din cei în ce mai răi şi mai indiferenţi, că singurătatea este grea, dar aceasta nu înseamnă că viaţa nu merită să fie trăită pentru că este frumoasă şi cu bunele şi cu relele care le are. Mereu i-am admirat pe oameni cu credinţă puternică în Dumnezeu pentru că ei sunt optimişti, mai sănătoşi, parcă radiază de fericire şi sunt mai liniştiţi. Nu ştiu ce îi face să fie aşa? Îmi doresc şi eu să fiu aşa, dar, din păcate, nu cred că mai am o şansă. Am urmărit documentare (de exemplu „Zeitgeist”, sau ”Secretul vieţii pe pământ”), şi nu mai pot crede în Dumnezeu. Dacă ştiţi documentare care să ofere dovezi pentru existenţa lui Dumnezeu, vă rog să-mi spuneţi.

Da, cred şi eu că necredinţa şi dezamăgirile au adus-o pe această fată la disperare totală şi la sinucidere. Când oamenii îşi pierd credinţa în Dumnezeu nici viaţa nu mai face sens pentru ei fiindcă Dumnezeu a pus în inima omului gândul veşniciei şi l-a creat spre slava Sa. În afara acestui scop omul nu-şi află un sens vrednic de viaţă, oricât de mult nu se stăruie. Biblia relatează despre oameni care şi-au ruinat relaţia cu Dumnezeu şi aceasta i-a dus la sinucidere.

De ce Creştinii adevăraţi sunt totdeauna plini de viaţă?

Pentru că avem credinţă în Dumnezeu şi prin credinţă am primit de la El pacea, bucuria în necazuri, nădejdea şi dragostea divină care a fost turnată în inimile noastre.

Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. (Romani 5:1-5)

Cum să-ţi măreşti credinţa în Dumnezeu?

Biblia ne relatează despre un om bogat care şi-a trăit viaţa în risipă, păcat, nepăsare faţă de alţii şi necredinţă. Când a ajuns în chinurile Locuinţei morţilor şi a văzut că era o realitate

Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu; căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.” Avraam a răspuns: „Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.” „Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.”  Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”  (Luca 18:27-31)

„Moise şi prorocii” era un fel de a numi Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament. Deci, Avraam spune un mare adevăr, şi anume că, dacă cineva nu crede ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu, va găsi să-şi dea orice interpretare greşită ca să nu creadă chiar şi atunci când va învia cineva din morţi. De aceea, nu căuta acum documentare ci ia Biblia şi începe să o studiezi. Începe de la Noul Testament şi după ce îl citeşti în întregime, citeşte şi Vechiul Testament. Înainte ca să citeşti, roagă-te şi cere-i lui Dumnezeu să-ţi dea o bună înţelegere a Cuvântului Său prin Duhul Sfânt. În Evanghelia după Ioan scrie:

Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui. (Ioan 20:30-31)

Studiază Biblia ca să crezi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând să ai viaţă veşnică în Numele Lui.

Îţi recomand cu stăruinţă să faci rost de materialele de studiere a Bibliei după metoda inductivă pentru că acestea te vor ajuta enorm să înţelegi mesajul Sfintelor Scripturi. Începe a studia de la cursul „Dumnezeule, exişti?” care este un studiu profund al Evangheliei după Ioan.

Caută o biserică vie unde preotul sau pastorul predică învăţătură sănătoasă din Sfintele Scripturi şi trăieşte potrivit cu învăţătura pe care o dă altora.

Caută şi un grup de studiu biblic şi implică-te. Acolo vei afla nu doar răspuns la întrebările pe care le ai, dar şi părtăşie cu creştini adevăraţi, care vor să împlinească voia lui Dumnezeu în vieţile lor.