Este Isus Hristos rob sau Fiu, conform textului din Faptele Apostolilor 3:13?

Întrebare: 

În Faptele Apostolilor 3:13 scrie: „…a proslăvit pe Robul Său Isus,…”. Deci, aici Isus e numit ROB al lui Dumnezeu!? În versiunea King James în engleză acest pasaj sună ca „…hath glorified his Son Jesus…”, adică „… a proslăvit pe FIUL Său Isus”. Cum e în versiunea originală din greacă sau ebraică? Sunt aproape sigur că eroarea e în versiunea română. De unde vine această eroare şi cine a făcut-o? Nu întreb de ce, pentru că îmi dau seama. S-a vrut să micşoreze din importanţa lui Isus. Este Biblia în română cu erori?

Nu, nu este Biblia în română și nici în engleză cu erori și nici nu a vrut vreun traducător să diminueze importanța Domnului Isus Hristos. Diferența aceasta vine de la cuvântul grecesc folosit de apostolul Petru aici. Cuvântul παίς (PAIS) din greacă poate fi tradus ca și copil, când se referă la urmași sau la cineva care este mult mai tânăr. Se aplică același cuvânt la ambele sexe. Același cuvânt poate fi folosit cu privire la slugă sau asistent. Nici în română și nici în altă limbă nu există un astfel de cuvânt care să aibă ambele sensuri sau, mai drept vorbind, să aibă o încărcătură semantică similară, de aceea, traducătorii au folosit la traducere cuvinte diferite. 

 

În aceeași predică din Faptele Apostolilor 3, Petru a spus despre Isus următoarele: 

– este Sfânt și Neprihănit (14) 

– este Domnul vieții pe care Dumnezeu L-a înviat din morți (15) 

– Hristosul lui Dumnezeu (18) 

– Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru oameni (20) 

– pe care cerul trebuie să-L primească până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor (21) 

– Cel despre care au vorbit toți proorocii.

 

În versetul 26 din nou a folosit același cuvânt PAIS cu privire la Domnul Isus Hristos. 

 

Ca să înțelegeți mai bine cât de greu le-a venit traducătorilor Bibliei să transmită sensul acestui cuvânt vă dau doar câteva din cele 24 de ori când în textul grecesc original este folosit cuvântul PAIS. 

 

Atunci Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească (PAIS), de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. (Matei 2:16) 

 

Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga şi-I zicea: „Doamne, robul (PAIS) meu zace în casă slăbănog şi se chinuie cumplit.” (Matei 8:5-6) 

 

„Iată Robul (PAIS) Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor judecata. (Matei 12:18) 

 

Isus a certat dracul, care a ieşit afară din el. Şi băiatul (PAIS) s-a tămăduit chiar în ceasul acela.(Matei 17:18) 

 

Dar preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea, şi pe copii (PAIS) strigând în Templu şi zicând: „Osana, Fiul lui David!”, s-au umplut de mânie. (Matei 21:15) 

 

Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dar a luat chip de rob și adevărul acesta este foarte bine prezentat în Epistola lui Pavel către Filipeni: 

 

El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. (Filipeni 2:6-11) 

 

Să ne ajute Dumnezeu să avem totdeauna gândul Domnului nostru Isus Hristos și caracterul și purtarea Lui să fie văzută în viața fiecăruia din noi.