Familia tradițională este tot mai amenințată de către comunitatea LGBT

Familia tradițională, ca și instituție, este tot mai frecvent atacată de reprezentanții LGBT. Aseară, canalul de televiziune ProTV a prezentat la știri oficierea căsătoriei între doi homosexuali și au scris astfel pe pagina de internet a canalului:

“Eveniment mai puțin obișnuit la Chișinău. Doi băieți au făcut schimb de inele sub marșul lui Mendelson. Căsătoria simbolică a avut loc într-un club de noapte, în cadrul celui de-al 6-lea pride al minorităților sexuale. Anul trecut, reprezentanții minorităților sexuale au organizat o nuntă între două femei.”

familia tradițională

Acesta este un atentat la prevederile constituției Republicii Moldova și cere din partea fiecărui cetățean exprimarea unei atitudini.

Articolul 48 al Constituției Republicii Moldova spune:

(1) Familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului.
(2) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între bărbat și femeie, pe egalitatea lor în drepturi și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.
(3) Condițiile de încheiere, de desfacere și de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege.

Oficierea căsătoriei dintre doi homosexuali anul acesta și între două lesbiene anul trecut, este o încălcare directă a fiecărui din cele trei puncte ale articolului 48 al Constituției.

  1. Familia, care se întemeiază pe consimțământul liber între bărbat și femeie, este elementul natural și fundamental al societății. Prin faptul că imoralii își permit să oficieze căsătorii între oameni de același sex, atacă în mod direct familia tradițională ca și instituție. Societatea și statul au responsabilitatea să ocrotească familia. Societatea suntem noi toți, cetățenii acestei țări, iar statul ne reprezintă. Este datoria fiecăruia din noi să sensibilizăm acum organele de stat în vederea protejării familiei și penalizării tuturor celor ce au făcut infracțiuni care subminează instituția familiei.
  2. Constituția spune absolut clar că “familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între BĂRBAT și FEMEIE și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”. Căsătoria între oameni de același sex este împotriva legii și împotriva firii. Ei nu pot avea copii și dacă vor înfia copiii, acești oameni nu sunt în stare să le asigure copiilor o creștere, educație și instruire normală. Prin însăși “căsătoria” lor de același sex, au știrbit și denaturat în imaginea copilului noțiunea familiei, care este “elementul natural și fundamental al societății”.
  3. Reprezentanții organizației Gender-Doc-M, care au oficiat această căsătorie, și-au depășit drepturile încălcând direct Constituția, care spune că “condițiile de încheiere, de desfacere și de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege”. Acest act este un atentat nu doar la autoritatea familiei ci și la autoritatea statului.

Este datoria societății, a noastră, a fiecărui cetățean în parte să ocrotim familia tradițională și autoritatea statului care este subminată prin acțiunile oamenilor imorali ce fac parte din organizația Gender-Doc-M. Împreună cu familia mea am scris chiar aseară un mesaj electronic prim-ministrului, prin care ne-am exprimat îngrijorarea noastră în legătură cu aceste încălcări grave ale Constituției și am cerut pedepsirea prin lege a infractorilor, scoaterea în afara legii și interzicerea pe viitor a oricărei organizații care subminează instituția familiei, atentează la autoritatea statului și promovează imoralitatea. Vă îndemnăm fierbinte să scrieți un mesaj prim-ministrului, prin care să cerem decizii despre care am scris mai sus pentru protecția familiei. Este nevoie de un număr suficient de petiții din partea cetățenilor pentru ca organele de stat să poată lua deciziile solicitate. De aceea, vă îndemnăm să explicați și altor oameni pericolul care amenință familiile lor și să-i ajutați să poată trimite un astfel de mesaj prim-ministrului.

Dumnezeu sa ne pazească țara și familiile!