Facultatea de Taekwon-do | Școala De Misiune Precept Ministries Eurasia

Școala de Misiune Precept Ministries Eurasia, facultatea de Taekwon-Do

Școala de Misiune Precept Ministries Eurasia pregătește slujitori
creștini pentru a face misiune prin sport și jurnalism. Fondată în 2012, școala a reușit să lanseze peste o suta de misionari, care fac ucenicie prin Taekwon-do, Fotbal, Fitness, și Jurnalism în 15 de țări ale lumii.

Școala pune accentul pe studierea Sfintelor Scripturi folosind metoda de studiu inductiv al Bibliei și pregătește lucrători creștini să învețe și să predice Cuvântul lui Dumnezeu.

Împreună cu pregătirea spirituală, studenții beneficiază de formare profesională intensivă. Toți profesorii sunt experți în domeniile lor și misionari cu experienta. Școala este dotată cu aparataj de ultima generatie.

Programul include mai multe misiuni școală practice misiune. Împărțit în grupuri mici, elevii sunt trimise în diferite localități din întreaga țară de a împărtăși Evanghelia.

La Facultatea de Taekwon-Do studenții sunt instruiți în conformitate cu programul Taekwon-Do (ITF, GTF). În fiecare zi sunt 4 ore de formare, și la final, absolvenții vor susține examenul pentru centura neagra I Dan și vor primi certificarea Federației Internationale de Taekwon-Do.

–––––- ENG –––––

International Mission School Precept Ministries Eurasia – Taekwon-do Faculty.

The International Mission School – Precept Ministries Eurasia from Moldova prepares Christian
ministers to do mission through sports and journalism. Founded in 2012, the school managed to launch over a hundred missionaries, who make discipleship through Taekwon-do, Soccer, Fitness, and Journalism in 15 countries of the world.

The school emphasises on studying the Holy Scriptures thoroughly using the Inductive Bible study method and prepares Christian workers to teach and preach the Word of God.

Along with the spiritual preparation, the students benefit from intensive professional training, based on the faculty they choose. All the teachers are experts in their areas and experienced missionaries. The school is equipped with latest generation equipment.

The school program includes many practical mission assignments. Divided in small groups, the students are sent to different localities throughout the country to share the Gospel.

At the TAEKWON-DO faculty the students are trained according to the traditional Taekwon-Do program (ITF, GTF). Every day there are 4 hours of training, and at the end the graduates will take the exam for black belt I dan and will receive certification from the International Taekwon-do Federation. Missionaries are trained as instructors and are equipped with all the necessary skills for the missionary work through sports.