Există alți zei care se închină înaintea lui Dumnezeu? (Psalmul 97:7)

Întrebare:

Bună ziua.  Aș vrea și eu o explicație la un verset din Biblie. Psalmul 97:7  și mai ales la a doua parte a acestui verset : “toți dumnezeii se închină înaintea Lui.”

idoli

Nu, nu există mai mulți dumnezei. Există un singur Dumnezeu și toți ceilalți zei sunt rezultatul imaginației omenești. În Epistola I către Corinteni apostolul Pavel a scris că “un idol este tot una cu nimic” și că “nu este decât un singur Dumnezeu”(1 Corinteni 8:4) Mai spune apostolul că în spatele idolilor stau dracii și ceea ce păgânii jertfesc idolilor, de fapt, jertfesc dracilor (1 Corinteni 10:19-20). Când scrie în Psalmul 97:7 că toți dumnezeii se închină înaintea lui Dumnezeu, se referă la idolii păgânilor și iată un exemplu cum s-au închinat ei înaintea lui Dumnezeu:

Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu şi l-au dus din Eben-Ezer la Asdod. După ce au pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu, filistenii l-au dus în casa lui Dagon şi l-au aşezat lângă Dagon. A doua zi, asdodienii, care se sculaseră dis-de-dimineaţă, au găsit pe Dagon întins cu faţa la pământ, înaintea chivotului Domnului. Au luat pe Dagon şi l-au pus înapoi la locul lui. Şi a doua zi, sculându-se dis-de-dimineaţă, au găsit pe Dagon întins cu faţa la pământ, înaintea chivotului Domnului; capul lui Dagon şi cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag şi nu-i rămăsese decât trunchiul. (1 Samuel 5:1-4)

Dumnezeu să ne ajute pe fiecare din noi să ne închinăm totdeauna Dumnezeului adevărat și să-I slujim doar Lui cu tot ce suntem și avem. Iar dacă cineva a ales să se închine imaginilor sau idolilor, atunci va fi dat de rușine și aici pe pămînt și după ce va pleca din această viață, căci niciun închinător la idoli nu va moșteni Împărăția lui Dumnezeu, după cum este scris:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-10)

Grăbiți-vă să credeți din toată înima în Domnul Isus Hristos și prin El să vă închinați Dumnezeului adevărat ca să fiți primiți de El în Împărăția veșnică a slavei.