Cum poți experimenta nașterea din nou? | Devoțional | Ioan 3:9-15 (VIDEO)

Salut prieteni,

Continuăm să studiem discuția dintre Nicodim și Domnul Isus despre nașterea din nou. Până aici am aflat că nașterea din nou este singura condiție ca un om să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Nașterea din nou este o naștere duhovnicească, din Duh și este diferită de nașterea fizică. Nu vezi cum are loc, dar îi vezi efectele în viața omului. O viață transformată, plină de dorința cunoașterii lui Dumnezeu.

Astăzi vom afla cum un om se naște din nou. Să citim Ioan 3:9-15:

„Nicodim I-a zis: „Cum se poate face așa ceva?” Isus I-a răspuns: „Tu ești învățătorul lui Israel, și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun, că noi vorbim ce știm, și mărturisim ce am văzut; și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pămîntești și nu credeți, cum veți crede cînd vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a pogorît din cer, adică Fiul omului, care este în cer. Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentruca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața vecinică.” (Ioan 3:9-15)

 

Toți proorocii au proorocit despre nașterea și lucrarea Mântuitorului în poporul lui Israel. De aceea Nicodim, care era un învățător religios, trebuia să aibă răspuns la întrebarea cum un om poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Fariseii, însă, respingeau mărturia Domnului Isus și nu erau în stare să priceapă vremea venirii Lui. De fapt, oridecâteori ne îndepărtăm de Cuvântul lui Dumnezeu, pierdem discernământul și priceperea de a înțelege vremurile în care trăim. Eu mă rog în fiecare zi ca Dumnezeu să mă păzească de înșelăciunea lucrurilor pământești și să mă ajute să rămân focusat la lucrurile duhovnicești, care sunt de ce mai mare importanță pentru veșnicie.

Împărăţia lui Dumnezeu este viaţa veşnică şi a întra în această Împărăţie înseamnă a avea viaţă veşnică. De altă parte, cei ce nu intră în Împărăție nu au parte de viață veșnică și merg la pieire. Deci, nașterea din nou asigură salvarea omului de la pierzarea veșnică și poate avea loc doar prin credinţă în Domnul Isus Hristos. Orice om merge în mod automat la pierzare veșnică din cauza păcatului cu care se naște, și are nevoie de Mântuitor sau Salvator. De fapt, numele Isus înseamnă: El va mântui pe poporul Său de păcatele sale.

Discuția dintre Nicodim și Domnul Isus a avut loc până la înălțarea Domnului Isus la cer. El S-a înălțat la cer după înviere și a făcut răscumpărarea păcatelor noastre cu sângele Său. Șarpele din aramă din pustie, înălțat de Moise, era soluția pentru vindecarea copiilor lui Israel, mușcați de șerpii veninoși. Oricine, contaminat de veninul șarpelui trebuia să alerge imediat la locul unde era înălțat șarpele de aramă, să privească la el și astfel se vindeca și nu murea. Acel șarpe preaumbrea pe Fiul lui Dumnezeu, care ridicase asupra Sa, pe cruce, păcatul întregii omeniri. Privind la El, adică crezând în El și lucrarea Lui, suntem vindecați de păcatul care ne robește.

Vreau să te întreb unde ești tu în relația ta cu Dumnezeu? Recunoști că ești păcătos și că ai nevoie de Mântuitor? I-ai predat viața ta? Dacă ai fost cercetat de mesajul de azi și vrei să te împaci cu Dumnezeu, repetă după mine această rugăciune:

“Tatăl meu care ești în ceruri. Recunosc că sunt păcătos/păcătoasă. Te rog să mă ierți de toatele păcatele mele. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a venit în această lume pentru ca să moară pentru păcatele mele și să mă izbăvească de la pieire. Cred în El și lucrarea pe care a făcut-o la cruce. Fă-mă copilul tău și ajută-mă să Te urmez întreaga mea viață. Amin.”

Dacă te-ai rugat din toată inima ta cu această rugăciune, poți ști că ai fost născut din nou. Grăbește-te să împlinești acum porunca lui ca să te botezi și apoi, alipește-te unei biserici locale în care se învață Cuvântul lui Dumnezeu și în care să-L slujești pe Dumnezeu.