10 principii de evanghelizare și ucenicie din Ioan 4-11

Porunca de a face ucenici este o poruncă importantă și trebuie luată în serios, mai ales că este dată de Însuși Domnul Isus. El nu a dat doar porunca, dar ne-a arătat exemplu și principii clare care pot fi aplicate de către creștinii din toate timpurile, inclusiv contemporani.

În continuare, vom descoperi 10 principii de evanghelizare și ucenicie din Evanghelia după Ioan, capitolele 4-11.

4:6-19 Să începem discuția pentru a spune Evanghelia de la lucruri cotidiene, obișnuite, cu care au de a face, actuale (de ex. Crăciunul, Războiul din Ucraina…). /Isus S-a întâlnit cu o femeie lângă fântâna lui Iacov, iar El i-a cerut să Îi dea apă să bea (v.6-7) – nimic neobișnuit, fiind foarte cald în Israel și mai ales la amiază. Isus a început de la un lucru obișnuit, cu care aveau de a face atunci, un lucru aproape banal – de la apă, dar apoi a fost direcționată discuția spre Evanghelie./

4:40-42 Să fim flexibili, uneori se ivesc posibilități neplanificate de evanghelizare, dar care pot avea un rezultat deosebit. Isus dorea să ajungă în Galileea (4:3), trecerea prin Samaria (4:4) nu a avut ca scop în sine Evanghelizarea, ci cumpărarea hranei (4:8) și scurtarea drumului. La rugămintea celor din Samaria, Isus a fost flexibil și a mai stat două zile (4:40), iar ca rezultat, mulți au crezut în El (4:41).

5:17-18 Să spunem Evanghelia așa cum este ea, chiar dacă va stârni împotriviri. Isus le-a zis un adevăr incontestabil cu privire la relația dintre El și Tatăl Lui, lucrul acesta a generat nemulțumiri și căutau să-L omoare, cu toate acestea, vedem că și în continuare El nu Se oprește din a spune aceste lucruri.

6:28-29 Să spunem lucrurile clar, simplu. Când a fost întrebat de noroade ce să facă ca să săvârșească lucrările lui Dumnezeu, Isus a răspuns simplu, pe înțelesul lor, fără să filosofeze prea mult sau să-L facă pe marele teolog.

6:61-66 Să nu coborâm standardul Evangheliei doar de dragul de a avea/păstra mulți ucenici. Isus a continuat să le spună despre El argumentat, știind că unii din ucenicii Lui cârtesc și considerau vorbirea Lui „prea de tot” și chiar dacă știa că mulți din ei nu aveau să mai meargă după El.

6:61-69 Să nu ne descurajăm/oprim din lucrare, chiar dacă unii din ucenicii noștri ne părăsesc. La un moment dat chiar și pe Isus a încetat să-L mai urmeze niște ucenici, pentru că li se părea că vorbirea Lui este „prea de tot”. Dar au fost și ucenici, ca cei 11, care nu au făcut-o. Nu întotdeauna faptul că unii din ucenici te părăsesc este problema în tine. Tu caută să îți faci la superlativ partea ta.

7:1-9 Să nu răspundem provocărilor răutăcioase ale altora, ci să facem ce știm că trebuie făcut. Isus știa foarte bine că nu trebuie să se ducă în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. El nu a dat curs provocărilor răutăcioase a fraților Lui de a se duce în acolo, ci a rămas la Galileea.

5:39 Să-i îndemnăm pe oameni să cerceteze Scripturile, pentru că în ele „socotiți că aveți viață veșnică”. Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu și Ea are un impact major. Să-i îndemnăm pe oameni să cerceteze Scripturile, nu doar să le citească.

5:41 Să nu umblăm după slava care vine de la oameni – motivația noastră să nu fie slava oamenilor. „Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. (…) pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat, adevărat vă spun că și-au luat răsplata.” (Matei 6:1-2)

10:35 Să cunoaștem bine Scriptura și să o cităm – înainte ca să spui altora din Biblie, trebuie să o cunoști tu foarte bine și chiar să fii în stare să o citezi. Astfel vei da o învățătură bună altora și vei fi mai convingător.

Dumnezeu să ne ajute să punem în aplicare aceste principii și să ne facă rodnici pentru Împărăția Sa!